Uwaga: Nasza Polityka Prywatności i Polityka dotycząca Cookies została zaktualizowana 19 lutego 2019. W razie jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do nas korzystając z tutajpodanych sposobów kontaktu.

OASIS GAMES LIMITED (później jako „OASIS”) , zajmuje się ochroną praw do prywatności swoich użytkowników online (później jako „Ty”  lub „Użytkownicy”). Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie została opracowana w celu poinformowania Użytkownika o sposobach gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i zarządzania użytkownikami przez OASIS podczas korzystania z dowolnych gier lub aplikacji OASIS (później jako „Usługi”).
Do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („GDPR”) wydanego przez Unię Europejską („EU”) jesteśmy administratorem danych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prywatności, wyślij wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych pod adres:privacy@oasgames.com.
Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie może podlegać aktualizacji. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach, publikując nową Politykę Prywatności i Plików Cookie na stronie. Zalecamy ponowne zapoznanie się z Polityką Prywatności i Plików Cookie w przypadku jakichkolwiek zmian.

1. Informacje zebrane i wykorzystane

Podstawowym celem zbierania informacji przez OASIS jest obsługa i ulepszanie naszych Usług i oprogramowania oraz umożliwienie łatwej nawigacji i korzystania z Usług. Informacje, które zbieramy, zależą od Usług, z których korzystasz i sposobu ich używania.

1.1 Informacje osobiste, które przekazujesz nam bezpośrednio

Podane przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy, w celach weryfikacji oraz do zakończenia transakcji, egzekwowania warunków licencji i administrowania zapytaniami.
Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe podczas interakcji z naszymi Usługami, na przykład: gdy zarejestrujesz się na naszej stronie za pośrednictwem Usług i utworzysz konto; dokonasz zakupu za pośrednictwem Usług; prześlesz i/lub sprzedasz aktywa, treści lub gry za pośrednictwem Usług; złożysz wniosek o wsparcie techniczne; pobierzesz, zarejestrujesz i/lub zainstalujesz dowolne oprogramowanie; opublikujesz dowolne treści za pośrednictwem Usług.
Termin “dane osobowe” obejmuje:
•   Twoją nazwę użytkownika, twój adres e-mail, twój kraj i hasło;
•    Informacje o koncie OASIS;
•    Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa;
•    Informacje, które podajesz, szukając pomocy od nas, takie jak imię i nazwisko oraz zapisy problemów, których doświadczasz;
•    Informacje, które podajesz, aby wziąć udział w konkursie lub loterii. Jeśli wygrasz, OASIS wykorzysta twój adres pocztowy i / lub krajową identyfikację w celu zakwalifikowania Cię, dostarczenia nagród i celów podatkowych.
Należy pamiętać, że z uwagi na to, że strona trzecia zarządza zakupami wirtualnych towarów oferowanych przez Usługi, OASIS nie ma dostępu do szczegółów płatności i informacji rozliczeniowych.

1.2 Inne informacje gromadzone podczas korzystania z naszych usług

Informacje które są automatycznie zachowywane po skorzystaniu z naszych produktów:
•   Adres IP;
•    Mobilne i inne identyfikatory sprzętu lub urządzenia;
•    Informacje o przeglądarce, w tym typ przeglądarki i preferowany język;
•    Strony odsyłające i wyjściowe, w tym strony docelowe i przeglądane strony;
•   Typ platformy;
•    Informacje o mediach, urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak ustawienia sprzętowe i komponenty, oprogramowanie i aktualizacje, które zainstalowałeś lub używasz, oraz obecność wymaganych wtyczek;
•    Szczegółowe informacje na temat usług, z których korzystasz;
•   Informacje o zdarzeniach urządzenia, w tym raporty o awariach, prośby i adresy URL odsyłaczy oraz dane o aktywności systemu;
•    Twój zakup wirtualnego produktu dowolnego typu lub innych transakcji;
•   Twoje levele i postępy w grze, które są używane do oznaczania twoich postępów lub ruchów w grze;
•   Historia zakupu lub wydawania wirtualnych pieniędzy w grze przez Użytkownika;
•    Projekty wydarzeń używane do śledzenia twojego zachowania w grze, które mogą odnosić się do dowolnego aspektu projektu gry, ale nie ograniczają się wyłącznie do projektowania poziomu, postaci, bonusów, interakcji społecznych itd.;
•      Zdarzenia błędów, które zgłosiłeś lub nie. • Zapis błędów i bag-ów, które zgłosiłeś lub nie.
•    Niestandardowe pola, które mogą zawierać dowolny parametr gry zdefiniowany przez Ciebie.

1.3 Informacje dostarczane nam przez osoby trzecie

Logując się aby skorzystać z naszych produktów na platformach podmiotów zewnętrznych, Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazanie nam informacji o kontach platform stron trzecich, abyśmy mogli założyć konto OASIS dla Użytkownika. Aby korzystać z produktów OASIS na tychże platformach, należy założyć konto OASIS. Od tychże stron trzecich możemy otrzymać Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator online, kraj itp. Nie otrzymujemy numeru Twojej karty kredytowej ani innych informacji finansowych.
Wspomniane strony trzecie / platformy obejmują, ale nie są ograniczone do:
•    PlayStation®3 i PlayStation®4
•    Nintendo Switch™
•    Platformy mobilne
•    Facebook
•    Google Play i AppStore
•    Sklep z aplikacjami

OASIS może łączyć i/lub analizować informacje zawarte w twojej grze, aby ulepszyć Usługi. W celu wyjaśnienia - nigdy nie podejmiemy żadnych decyzji, które mogłyby być niezgodne z prawem.. Naszym celem jest dostarczenie Użytkownikowi jak lepszej Usługi przy jednoczesnym jej ulepszaniu.
Jeśli zdecydujesz, abyśmy nie gromadzili ani nie przetwarzali Twoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie gromadzenia i przetwarzania twoich danych osobowych, zobacz Sekcja 3 poniżej, jak to zrobić.

2. Wybory

Masz możliwości wyboru, czy chcesz podać nam swoje dane osobowe i zostaną są one udostępnione. Zasadniczo pytamy tylko o Twoje dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usługi, o którą prosiłeś. Możesz wyrazić zgodę na zbieranie lub wycofać swoją zgodę. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: privacy@oasgames.comJednak każde wycofanie zgody nie wpłynie na nasze przetwarzanie Twoich danych udostępnionych wcześniej. W niektórych okolicznościach, wycofanie zgody lub nieudostępnienie twoich informacji wpłynie negatywnie na realizacje naszych Usługi..

3.Zmiana lub usuwanie danych

W ramach GDPR (jeśli dotyczy), masz prawa osób, których dotyczą dane, w tym prawo:
(i) do żądania dostępu do danych osobowych i ich poprawiania;
(ii)uzyskać ograniczenie przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
(iii) poprosić o kopię swoich danych osobowych, które zostaną dostarczone Użytkownikowi lub osobie trzeciej w formacie cyfrowym;
(iv) zapytać nas, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
(v) do usunięcia danych osobowych, jeśli OASIS nie jest prawnie zobowiązany do zachowania zapisu; i/i / lub wszelkie inne prawa dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z OASIS przez e-mail: privacy@oasgames.com. privacy@oasgames.com.W celu wyjaśnienia - jeśli Twoje dane osobowe zostaną skasowane / usunięte lub całkowicie przeniesione na osobę trzecią, Twoje konto może zostać dezaktywowane. Jeśli jesteś gościem lub użytkownikiem spoza UE, Twoje dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane bezpośrednio w obiektach, w których prowadzimy działalność. Bez względu na to, gdzie gromadzimy dane osobowe, podejmiemy komercyjne działania w celu ochrony Twoich praw do prywatności zgodnie z sekcją 6 niniejszej polityki. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie Twoich Danych Osobowych, prosimy nie podawać informacji na żądanie i zaprzestać korzystania z naszych Usług.

4. Udostępnianie informacji lub ujawnianie

Tylko za Twoją zgodą nie udostępniamy Twoich danych osobowych przedsiębiorstwom, organizacjom ani osobom prywatnym z wyjątkiem poniższych przypadków:
•    Istnieją przyczyny prawne.
•    Egzekwowania obowiązujących Warunków korzystania z usług, w tym badania potencjalnych naruszeń.
•   Wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych.
•  Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy OASIS GAMES LIMITED („OASIS”), użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawne.
•   Dostarczamy Ci usługę zgodnie z umową.
W przypadku zawarcia umowy z osobą trzecią w celu świadczenia części Usług, o które prosisz lub w celu udzielenia nam pomocy w analizie naszych Usług lub informacji zebranych o Tobie (zgodnie z Twoją zgodą), OASIS może przekazać Twoje dane takiej stronie trzeciej, lub taka strona trzecia może zbierać informacje od Ciebie w naszym imieniu. Gdy nasi zewnętrzni agenci lub dostawcy usług zbierają lub otrzymują Twoje dane osobowe, wymagamy, aby korzystali z tych danych w stopniu, który jest niezbędny i zgodny z celami i samymi standardami zgodnymi z zasadami.
Ponadto możemy ujawniać informacje o Tobie stronom trzecim w związku z reorganizacją, połączeniem lub fuzją firmy lub sprzedażą wszystkich lub w_ zasadzie wszystkich naszych aktywów i uzyskamy Twoja zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo.
Wreszcie, możemy szyfrować, agregować i/lub anonimizować informacje zebrane od Ciebie lub za pomocą innych środków, aby informacje Cię nie identyfikowały. Używanie i ujawnianie tak przetworzonych, anonimowych i innych nieidentyfikowalnych informacji nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności i Plików Cookie, a my możemy je ujawniać innym bez ograniczeń w jakimkolwiek celu, w tym twórcom gier, reklamodawcom, wydawcom, partnerom biznesowym, sponsorom i innym stronom trzecim.

5. Transfer międzynarodowy

W celach opisanych w niniejszych zasadach Twoje informacje mogą być przekazywane lub przekazywane do, przechowywane lub przetwarzane w innych krajach poza jurysdykcją, w której się znajdujesz. Te transfery danych są niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli Twoje dane osobowe zostaną przekazane do kraju, który nie zapewnia podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony w porównaniu z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, będziemy traktować Twoje dane osobowe jako podlegające ochronie opisanej w niniejszej polityce. Będziemy polegać na standardowych klauzulach umownych, wiążących regułach korporacyjnych i innych środkach prawnych, aby pomóc w ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę danych osobowych przez niniejszą Politykę prywatności i Plików Cookie.

6. Bezpieczeństwo i utrzymanie

OASIS wprowadził uzasadnione techniczne i organizacyjne środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Jednak OASIS nie może zagwarantować, że obecne środki bezpieczeństwa są w 100% doskonałe. Poza tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie Twoich danych osobowych przed opinią publiczną i/lub za niewłaściwe korzystanie z naszych Usług, co skutkuje ujawnieniem Twoich danych osobowych. Zachowamy Twoje dane i przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne i przez cały okres obowiązywania umowy z Tobą chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług lub innych umów z użytkownikami lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi; w takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną zablokowane w jakimkolwiek innym celu.

7. Plik Cookie

Plik Cookie to małe pliki tekstowe używane przez przeglądarki internetowe, które OASIS przesyła na dysk twardy komputera w celach rejestracyjnych, zazwyczaj w celu szybkiego zidentyfikowania komputera Użytkownika i "zapamiętania" informacji o jego odwiedzinach. Serwer wysyła Pliki Cookie na Twój komputer gdy uzyskujesz dostęp lub przeglądasz zawartość gry OASIS. Informacje zawarte w Pliku Cookie mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi w celu poprawy jakości naszych Usług, dostosowania rekomendacji do Twoich zainteresowań i ułatwienia korzystania z Usług. Możesz wyłączyć Pliki Cookie w dowolnym czasie, jednak możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich części lub funkcji Usług.Partnerzy OASIS ze stronami trzecimi, które świadczą nam usługi analityczne i marketingowe. Aby zoptymalizować doświadczenie użytkowników świadczone przez nasze Usługi, możemy zezwolić tym stronom trzecim na umieszczanie w przeglądarce Plików Cookie informujących o korzystaniu z Usług. Nie mamy dostępu ani nie stosujemy naszych zasad dotyczących Plików Cookie, takich jak Pliki Cookie lub inne technologie, które mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez niepowiązaną zewnętrzną technologię reklamową,serwery reklam lub sieci reklamowe. Pliki Cookie sesji są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki.W menu opcji przeglądarki możesz nakazać mu zaprzestanie przyjmowania Plików Cookie lub powiadomienie Cię przed zaakceptowaniem Pliku Cookie ze stron internetowych, które odwiedzasz.

8. Polityka dotycząca dzieci

Uznajemy specjalny obowiązek ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci. Usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców, a OASIS nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci. Kiedy użytkownicy identyfikują się jako dzieci (tj. Poniżej 16-go roku życia lub poniżej minimalnego wieku na danym terytorium), zgodnie z obowiązującym prawem, uzyskujemy zgodę rodziców na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci.Zebrane informacje są zabezpieczone w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i Plików Cookie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie, w jaki używamy, zbieramy lub udostępniamy dane osobowe dziecka, powiadomimy rodziców pocztą e-mail, aby uzyskać możliwą  do zweryfikowania zgodę rodziców na nowe wykorzystanie danych osobowych dziecka.
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, który zdaje sobie sprawę, że Twoje dziecko przekazało nam informacje bez Twojej zgody lub chcesz odwołać wcześniej udzieloną zgodę, sprawdź informacje zebrane od dziecka lub usuń te informacje, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@oasgames.com. OASIS uznaje znaczenie ochrony prywatności dzieci i zachęca rodziców do regularnego sprawdzania i monitorowania korzystania przez dzieci z internetowych aktywności.

9.Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i Plików Cookie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej privacy@oasgames.com