Posiadasz określone prawa do danych, które Ciebie dotyczą, w tym prawo do:
(i) żądania dostępu i sprostowania Twoich danych osobowych,
(ii) ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
(iii) uzyskania kopii Twoich danych osobowych w postaci cyfrowej dla Ciebie lub trzeciej strony,
(iv) usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, kiedy OASIS nie jest prawnie zobowiązane do ich zachowania,
(v) i/lub wszystkich innych praw, o których mowa w przepisach o ochronie danych.
Jeżeli chcesz skorzystać z praw zamieszczonych powyżej, skontaktuj się z OASIS pod adresem: privacy@oasgames.com.
W przypadku wymazania/skasowania Twoich danych osobowych lub ich transferu do trzeciej strony, twoje konto może zostać zdezaktywowane.