Şartların Kabulü

Bu Hizmet Şartları (“Şartlar”) Oasis Games Limited ve [Oasis Sanqi Games UK Limited, İletişim adresi: 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston Reading Berkshire RG7 8NN]'yi içerebileceği gibi onunla sınırlandırılmadan ortak şirketi (“OASIS” veya “biz”) ile siz (“kullanıcı” ya da “siz”) arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. Herhangi bir OASIS oyunu veya uygulamasını (“Hizmet”) kullanarak veya bunlara erişerek, bu Şartları kabul etmiş sayılırsınız. Hizmeti kullanarak veya ona erişerek, Koşulları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz farz edilir. OASIS, insiyatifi dahilinde, istediği zaman bu Koşulları değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar ve siz de bu değişikliklere veya düzeltmelere bağlı kalacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayınız.

Kullanıcılar Şartları periyodik olarak incelemekle sorumludur. Bir değişiklik ya da güncelleme yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer Şartları kabul etmiyorsanız tek çözüm Hizmeti kullanmaya devam etmemek ve Hizmeti kullanmak için oluşturduğunuz tüm hesapları iptal etmektir.

Şartları ihlal ettiğiniz takdirde, OASIS, size ihlal ile ilgili bir uyarı verme ya da Hizmeti kullanarak oluşturduğunuz herhangi veya tüm hesapları derhal feshetme veya askıya alma hakkını saklı tutar. OASIS'in, hesap veya hesaplarınızı size bildirmeden, aksini de gerçekleştirebileceği gibi, feshetmesini veya askıya almasını kabul edersiniz.

OASIS’in Şartları ya da diğer kuralları ihlal edildiğinde OASIS, kullanıcıların Hizmete erişimini reddetme hakkına sahiptir. OASIS’in herhangi bir gerekçeyle hiçbir sorumluluk kabul etmeden istediği zaman Hizmeti durdurabileceği ya da Hizmetin içeriğini değiştirebileceğini kabul edersiniz.

13 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan edersiniz. 13 ile 18 yaşları arasında iseniz, yasal koruyucunuzun Şartları gözden geçirip kabul ettiğini beyan edersiniz. Koşullar'ı gözden geçirdiğini ve onayladığını belirtiyorsunuz.

Fikri Mülkiyet/Sahiplik

Hizmetin parçası olan tüm materyaller (tasarım, metin, grafik, resim, video, bilgi, uygulamalar, yazılım, müzik, ses ve diğer dosyalar, ayrıca onların seçimi ve düzenlenmesi de dahil edilerek fakat bunlarla sınırlandırılmayarak) kanun tarafından izinsiz kullanımlardan korunur.

Hizmetin tüm içeriğinin telif hakları Çin Halk Cumhuriyeti telif hakları kanunları ve/veya diğer yargı yetkilerinin benzer kanunları altında korunmaktadır.

Hizmete ait olan materyallerin kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde veya surette değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, düzenlenemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, indirilemez, çıkartılamaz, görüntülenemez, gönderilemez, aktarılamaz veya satılamaz olduğunu kabul edersiniz, akti takdirde, Siteye yasal olarak gönderdiğiniz kendi Kullanıcı İçeriğinize (aşağıda tanımlandığı şekilde) yukarıda belirtilenlerin uygulanamaması dışında telif hakları OASIS’in açık yazılı izni olmadığından istismar edilmiş olur. Tüm diğer telifli materyalin kullanımı, türev ürünler de dahil olmak üzere, OASIS’in açık yazılı izninin alınmasını gerektirir. Bu materyallerin Şartlara uygun olmayacak şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması açık bir şekilde yasaklanmış olup ciddi sivil ve cezai yaptırımlara neden olabilir.

OASIS ve/veya lisansörleri, Hizmetler üzerinde OASIS tarafından yayınlanan tüm materyallerin telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hak, unvan ve menfaat sahipleri olarak kalır. Hizmeti kullanarak veya OASIS tarafından Hizmete gönderilen herhangi bir materyal veya herhangi bir türev işe erişerek herhangi bir mülkiyet hakkı edinmediğinizi kabul edersiniz.

OASIS size kişisel, gayrı munhasır, devredilemez, kabulü rücu, uygulanabilir Hizmeti münferiden kullanıp görüntülemenizi ,haricindeki kullanım amaçları dahil değildir, sağlayan sınırlı saha lisansı onayını verir. Hizmet kullanma lisansınız bu Şartlarla sınıdırlıdır.

Kullanıcı İçeriği

OASIS tarafından sağlanan teknoloji ve araçları kullanarak Hizmet üzerinde isteyerek içerik yayınladığını kabul edersiniz. Bu içeriği ve/veya uygulamayı OASIS'in açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ülkede, herhangi bir sosyal ağda veya başka bir ortamda dağıtamaz, satamaz, aktaramaz veya lisanslayamazsınız; bunu anlar ve kabul edersiniz.

Hizmete yüklenen herhangi bir veri, metin, grafik, fotoğraf ve bunların seçimi ve düzenlemesi (bundan böyle "Kullanıcı İçeriği"), tamamen veya kısmen, OASIS'in sınırsız ticari, ticari olmayan ve/veya promosyon amaçlı kullanımına tabidir. Metin, grafik ve fotoğraflar sizin tarafınızdan yüklenir ve Kullanıcı İçeriğinin kaynaklandığı kişinin kendi sorumluluğundadır. Böylece, OASIS, kullanıcıların yüklediği, yayınladığı veya başka yollarla elde ettiği dosyalardan sorumlu değildir. OASIS Kullanıcı İçeriğini düzenleyebilir ya da düzenleyemez ve OASIS uygulaması aracılığıyla gönderilen herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin doğruluğunu, kalitesini veya bütünlüğünü garantileyemez. OASIS’i kullanarak saldırgan ya da sakıncalı bulduğunuz materyallere maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz. OASIS’in hiçbir koşulda Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasıyla meydana gelebilecek hatalar veya kayıp veya hasar gibi durumları içeren ama onlarla sınırlı kalmayan Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

OASIS, Hizmetteki herhangi bir Kullanıcı İçeriğini haberli ya da habersiz Hizmetten kaldırma ve kalıcı olarak silme hakkını saklı tutar.

Sanal Para ve Mallar

Hizmet, Sanal Para Birimi elde etmek için "gerçek para" kullanarak bir ücret ödemenizi gerektirebilecek, oyun içi sanal para birimi ("Sanal Para") satın alma fırsatı içerebilir. Sanal Para, gerçek para, mal veya OASIS veya diğer parti tarafından parasal değeri olan başka bir öğeye çevrilemez.

Sanal Para satın alımınız nihaidir ve OASIS’in takdiri dışında iade edilemez, değiştirilemez veya devredilemez. Sanal Para’yı, Hizmetin dışında veya OASIS tarafından belirlenen işlem platformunun dışında satın alamaz, satamaz veya değiştiremezsiniz. Bunu yapmak Şartların ihlali anlamına gelir ve hesabınızın Hizmet ve/veya yasal işlemle sonlandırılmasına sebep olabilir.

OASIS, Sanal malların türünü, niteliğini veya değerini tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme, yönetme, denetleme ve/veya bertaraf etme hakkını saklı tutar. Fiyatlar ve sanal oyun mallarının mevcudiyeti önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

OASIS üçüncü platforma erişim sağlayarak ödeme kanallarını çeşitlendirebilir. Ödeme kanalları, Örnek A'da listelenir ve zaman zaman internet sitesi vasıtasıyla çeşitlenir.

Yükleme kayıtları, Hesap ve şifrenin de dahil olduğu ama onlarla sınırlandırılmayan Kişisel bilgileriniz hizmette güvenle saklanır. Herhangi bir kayıptan kaçınmak için lütfen hizmetin güvenli bir ortamda çalıştırıldığından emin olunuz.

Yönetme/Kullanım Kuralları

OASIS Hizmeti, diğer Hizmet kullanıcılarıyla iletişim kurmanızı sağlamak üzere tasarlanmış forumlar, topluluklar veya sohbet alanları ("İletişim Kanalları") gibi iletişim yollarıyla sağlayabilir. İletişim kanalları, hizmetin çalışmasına bağlı olarak kurulur ve OASIS kanalların tümünü veya bir bölümünü değiştirme, yönetme, kontrol etme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. OASIS'in bu iletişim kanallarını izleme zorunluluğu yoktur, ancak bunu yapabilir ve İletişim Kanallarına gönderilen materyalleri inceleme ve herhangi bir materyali herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple, haberli veya habersiz tamamen kendi takdirine bağlı olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

OASIS ayrıca iletişim kanallarına erişiminizi herhangi bir zamanda, haber vermeden, iletişim kanallarının kurallarına veya Şartlara tabi olarak feshedebilir veya askıya alabilir. Kullanıcılar tarafından İletişim Kanallarında gönderilen sohbetler, gönderiler veya materyaller OASIS tarafından teyit ya da kontrol edilmez ve iletişime dahil bu gönderilerin OASIS tarafından incelenip onaylandığı varsayılamaz. OASIS, İletişim Kanallarındaki herhangi bir faaliyetten sorumlu tutulamaz.

İletişim Kanallarıyla yaptığınız tüm iletişimlerin kamuya açık olduğunu kabul eder ve bu nedenle İletişim Kanallarını kullanımınızla ilgili gizlilik beklentisi duymazsınız. OASIS, İletişim Kanallarında paylaşmayı seçtiğiniz bilgilerden veya diğer kullanıcıların eylemlerinden sorumlu değildir.

Hizmet kullanımınızın yasal olduğunu ve kullanım kurallarına uyacağınızı kabul edersiniz. Hizmeti, Yukarıda belirtilenlerden başka aşağıdaki örnek teşkil eden ama sınırlandırma sayılmayan şekillerde kullanmamayı kabul edersiniz:

• müstehcen, uygunsuz, kaba, pornografik, cinsel veya başka şekilde sakıncalı olan bilgileri yayınlamak, yüklemek, iletmek veya başka şekilde dağıtmak,

• birine karşı iftira, karalama, aşağılama, alay, sanal gözetleme, tehdit, taciz, korkutma, suistimal gibi nefret dolu, ırkçı, etniksel, saldırgan veya sakıncalı söylemlerde bulunmak,

• mesaj gönderiminin; reklam, promosyon materyalleri, zincirleme mektup, saadet zinciri, siyasi kampanya, toplu mail, “spam” gönderimi veya tekliflerimizin ticari kullanımını içeren ama bunlarla sınırlı kalmayan, kişisel iletişim amacı dışındaki kullanımı,

• başka birinin kimliğine bürünerek, OASIS'in bir çalışanı veya temsilcisi olduğunuzu (eğer siz değilseniz) veya herhangi bir şekilde OASIS'i temsil ettiğinizi belirtmek suretiyle kullanıcıları yanıltmaya çalışmak,

• Hizmetin ya da diğer kullancıların bilgisayarlarının kullanımına zarar verebilecek virüs, Trojan, solucan, time bomb, cancelbot, bozuk dosyalar veya veriler veya diğer benzer yazılım ve programları içeren dosyalar yüklemek veya aktarmak (veya yüklemeye ve aktarmaya teşebbüs etmek),

• herhangi bir partinin ahdi, kişisel, fikri mülkiyet veya bunların kullanımı, yüklenmesi, aktarımı, dağıtımı gibi diğer haklarını veya Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilginin telif, marka, patent, ticari sır veya herhangi bir partinin diğer haklarını (gizlilik ve aleniyet) ihlal etmek,

• herhangi bir oyuncunun gerçek dünyadaki kişisel bilgilerini bir OASIS hizmetiyle veya bir OASIS servisi veya herhangi bir ilgili duyuru panosu tarafından veya aracılığıyla paylaşmak veya tebliğ etmek,

• diğer üyelerden şifre veya diğer kişisel bilgileri edinmeye çalışmak,

• OASIS Games’in herhangi bir güvenlik özelliğine veya OASIS’in erişimini ve kullanımını sınırladığı herhangi bir özelliğe müdahil olmak ve onu alt etmek,

• destek kanallarını veya şikayet butonlarını uygunsuz şekilde kullanarak OASIS’i yanlış bilgilendirmek,

• “oto”, “makro” ve “hile” yazılım programlarını veya uygulamalarını geliştirip ,dağıtıp, diğer üyelerin bilgisine sunarak Lisans Sözleşmesi’ni ihlal etmek,

• kasıtsız bir avantaj sağlanmasına sebep olan herhangi bir oyun hatası veya bugını istismar etmek, dağıtmak ve diğer üyelerin bilgisine sunmak,

• geçerli kanunları veya düzenlemeleri ihlal etmek veya hekleme, kod kırma, sahtekar yazılımların ve Hizmet için geliştirilmiş hile ve heklerin dağıtımını yapmayı da içeren ama onlarla sınırlandırılmayan herhangi bir yasadışı aktivitenin tanıtımını yapmak veya onu teşvik etmek,

• OASIS’in asıl niyetiyle çelişkili görünebilecek herhangi bir aktivite veya hileye başvurmak.

Garanti Reddi; Sorumluluk Sınırlaması

OASIS, • hizmetin tüm gereksinimlerinizi tamamen karşılayacağı; • hizmete müdahalede bulunulmayacağı ve hizmetin her zaman zamanında sağlanacağı sözünü vermez.

Hizmet kullanımızın kendi sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Kanunların izin verdiği ölçüde, OASIS, görevlileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri bütün garantileri reddetmekle birlikte, site kullanımıyla bağlantılı ve zımni unvan garantisi, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme, doğruluk, yetki, bütünlük, kullanışlılık ve aktüellik gibi kullanımlarınızı ifade veya ima eder. OASIS, Hizmetle bağlantılı herhangi bir sitenin Hizmet içeriğinin doğruluğunun veya eksiksizliğinin garantisini vermez veya bunun beyanında bulunmaz ve (i) hatalı, yanlış ve sahih olmayan içerik, (ii) Hizmet kullanımı ve erişiminden kaynaklanan kişisel yaralanma veya maddi hasar, (iii) güvenli sunucularımıza ve/veya kişisel bilgilere ve veya depolanan mali bilgilere yetkisiz erişim, (iv) Hizmetten veya Hizmete yapılan kesinti, durdurma, iletim (v) Hizmete ya da Hizmetten üçüncü parti tarafından aktarılan buglar, virüsler, trojanler ve/veya (vi) herhangi bir içerikteki hatalar ve noksanlar veya Hizmet tarafından sunulan, aktarılan, postalanan, gönderilen içeriğin kullanımından kaynaklanan kayıp ve hasar konularında hiçbir sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez.

OASIS, yöneticileri, görevlileri, temsilcileri, tarafları, ortakları ve çalışanları size veya üçüncü partiye karşı; herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezai veya hizmetin veya diğer materyallerin kullanımından oluşan, Hizmetten indirilen veya erişilen, garanti, sözleşme, tazminat hukuku veya diğer yasal teoriler baz alınsın alınmasın, OASIS olası hasarlar hakkında bilgilendirilsin bilgilendirilmesin, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, uygulanabilir yargı yetkisindeki izin verilen genişletilmiş kanunlar için geçerlidir. OASIS'in üçüncü partiye yönelik kullanıcı iddiaları veya üçüncü partinin küçültücü, saldırgan veya yasadışı davranışlarından sorumlu tutulmadığını ve yukarıda belirtilenlerden zarar görme veya hasar alma riskinin tamamen size ait olduğunu özellikle kabul edersiniz. OASIS’i ve yöneticilerini, görevlilerini, temsilcilerini, taraflarını, ortaklarını ve çalışanlarını; kayıp, sorumluluk, talep, hasar, makul avukat ücretlerini de içeren masraf ve harcamalara karşı, (i) Hizmet kullanımınız ve erişiminiz; (ii) Hizmet Şartlarının herhangi bir şartını ihlal etmeniz; (iii) telif, mülkiyet veya gizlilik hakkı sınırlaması olmaksızın üçüncü parti haklarını ihlal etmeniz; (iv) Kullanıcı İbrazlarınızın üçüncü partiye zarar verdiği iddiası veya (v) Hizmette veya Hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz veya paylaştığınız herhangi bir İçerik ile bağlantılı olarak veya olmayarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan korur ve tazmin edersiniz.
Hizmetlerimizi Düzenleme, Askıya Alma ve Feshetme
Hizmetlerimi sürekli değiştiriyor ve geliştiriyoruz. İşlevsellikleri veya özellikleri ekleyebilir veya kaldırabilir ve bir Hizmeti tamamen askıya alabilir veya durdurabiliriz.

• OASIS, sistem bakımından veya güncellemelerinden kaynaklanan Hizmetin askıya alınması durumu için önceden kullanıcıları bilgilendirmeye gayret gösterir.
• OASIS, sosyal ahlakı, uygulanabilir kanunları veya düzenlemeleri ihlal etmek suretiyle Hizmeti derhal feshetme hakkını saklı tutar.
• OASIS, Şartların veya OASIS kurallarının ihlali halinde, geçici izolasyon, izolasyon, hesapların askıya alınması, hesapların iptali gibi durumları kapsayan ama onlarla sınırlandırılmayan durumlarda Hizmetlerin sona erdirilmesi veya kullanıcılar için Hizmetin askıya alınması veya sınırlandırılması gibi önlemleri alır.
• Yukarıda belirtilen durumlar haricinde, OASIS, 15 günlük ön bildirimle Hizmetin tamamını veya bir kısmını askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar. Askıya alma ve feshetme önceden öngörülemediğinden, Ön bildirim de gerekli değildir. Böyle bir durumda OASIS, Hizmetlerin askıya alınması veya feshinden kaynaklanan kullanıcıların veya herhangi bir üçüncü partinin kayıplarından sorumlu değildir.
• Hizmeti 90 günden fazla kullanmayan kullanıcıların hesapları OASIS tarafından iptal edilebilir.

UYGULANABİLİR KANUN VE YETKİ

Hizmeti ziyaret ederek veya kullanarak, Çin Cunhuriyeti kanunlarını, yaşadığınız bölge kanunlarıyla prensipte çatışmasına bakılmaksızın, kabul eder ve OASIS ve kullanıcı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için bu Hizmet Şartlarının yönetimi onaylarsınız. Kullanıcı ve OASIS arasında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık ve iddia veya tamamen veya kısmen Hizmeti kullanmanız münhasıran Pekin, Haidian Bölgesi’nde yer alan yargı yetkili mahkemesi tarafından kararlaştırılır ve burada, kişisel yargı yetkisinin tüm savunmalarının eksikliğinden ve oturum uygunsuzluklarından Pekin mahkeme ve yargı yetkisine saygıyla feragat edersiniz.

OASIS bu Hizmet Şartlarını herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve herhangi bir değişiklik için bu Hizmet Şartlarını gözden geçirme sorumluluğu size aittir. Hizmet Şartlarının değiştirilmesi sonrası OASIS’i kullanmaya devam etmeniz değiştirilmiş şartları onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

KULLANICI VE OASIS GAMES, HİZMET İLE İLGİLİ VEYA HİZMETTEN DOĞAN HERHANGİ BİR HUKUKİ SEBEP İÇİN GEREKLİ KANUNİ İŞLEMLERİN HUKUKİ SEBEP MEYDANA GELDİKTEN SONRAKİ İKİ YIL İÇERİSİNDE BAŞLATILMAK ZORUNDA OLDUĞUNU KABUL EDER. AKSİ TAKDİRDE HUKUKİ SEBEP İÇİN HUKUKİ İŞLEM BAŞLATMA YOLLARI KANUNEN ENGELLENİR.

Örnek A:

Ödeme Kanalı Adı Adres
COSMOPAY HOLDINGS LIMITED 419, HARBORNE ROAD, EDGBASTON, BIRMINGHAM, ENGLAND, B15 3LB