Şartların Kabulü

Hizmet Şartları ("Şartlar"), OASIS GAMES LIMITED ("OASIS GAMES" veya "Biz") ile kullanıcının (‘’Kullanıcı’’ ya da ‘’Siz’’) arasındaki yasal bir anlaşmadır. Kullanıcının herhangi bir OASIS GAMES oyununu veya uygulamasını (“Hizmetler") kullanır veya bunlara erişir ise OASIS GAMES, kullanıcıyı bilgilendirmeden bu şartları istediği zaman değiştirme veya düzenleme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı bu şartlara katılmıyor, anlamıyor veya kabul etmiyorsa, lütfen şirket hizmetlerimizi kullanmayınız. Bu şartları düzenli olarak incelemek kullanıcının sorumluluğudur. Eğer kullanıcı OASIS GAMES şirketinin şartlarını yeniledikten veya değiştirdikten sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam ederse, bu kullanıcının yenilenen veya düzeltilen şartlara katıldığı, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı bu şartlara katılmıyor, anlamıyor ve kabul etmiyor ise, hizmetlerimizi kullanmayı derhal durdurmalı ve şirket hizmetlerimizi kullanarak tüm hesaplarını iptal etmelidir.

Kullanıcının bu şartları ihlal etmesi durumunda, OASIS GAMES, kullanıcıyı kural ihlaline karşı uyarma, kullanıcı tarafından hizmetlerimizi kullanmak için oluşturulan hizmet hesaplarını derhal feshetme veya askıya alma hakkına sahiptir. Sizin tarafınızdan kabul edildiği üzere, OASIS GAMES, kullanıcı hesabınızı sonlandırmadan veya askıya almadan önce kullanıcıyı bilgilendirmesi gerekmediğini kabul etse de bilgilendirme yapacaktır.

Kullanıcı bu şartların hükümlerini veya başka maddeleri ihlal ederse, şirketimiz her zaman kullanıcıya hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından kabul gördüğü üzere, OASIS GAMES, her zaman, bildirme yükümlülüğü olmadan ve sorumluluktan muaf olarak hizmeti sonlandırabilir veya hizmetin içeriğini değiştirebilir.

Hizmetlerimizi kullanmadan önce, kullanıcı, 13 yaşında veya 13 yaşından büyük olduğunu belirtmelidir. Eğer kullanıcı 13 ile 18 yaş arasındaysa, kullanıcının yasal varisi bu şartları gözden geçirip kabul ettiğini belirtmelidir.

Fikri Mülkiyet / Mülkiyet

Şirketimizin servis departmanına ait olan tüm malzemeler [(bunları kapsar fakat bunlardan ibaret değildir) tasarım, metin, grafikler, görüntüler, filmler, bilgiler, uygulamalar, yazılımlar, müzik, ses ve diğer dosyalar ile bunların seçim ve düzenleme sırası] yasalarca korunmaktadır ve şirketimizden izin alınmadan kullanılamaz. Şirket hizmetlerimizin tüm içeriği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin fikri mülkiyet haklarına ve diğer yargı bölgelerindeki benzer kanunlara ilişkin yasa ve yönetmeliklerin telif hakkıyla korunmaktadır.

Kullanıcı tarafından kabul gördüğü üzere, OASIS GAMES Şirketi’nin önceden yazılı bir izni olmadan, kullanıcı, şirketimizin hizmetlerinin bir parçası olan herhangi bir materyali, herhangi bir şekilde, tamamen veya kısmen değiştiremez; kopyalamasına, dağıtmasına, yeniden düzenlenmesine, yeniden yapılandırmasına, çoğaltmasına, yeniden yazdırmasına, indirmesine, intihal yapmasına, sergilemesine, yayınlanmasına, iletmesine, satmasına veya başka şekilde kullanmasına izin verilemez. Yukarıdaki içerik, kullanıcı tarafından, web sitesinde yasal olarak yayımlanan ve şahsı ile ilgili olan kullanıcı içeriği için geçerli değildir. Herhangi bir türevin geliştirilmesi ve kullanılması da dahil olmak üzere, telif hakkıyla korunan verilerin diğer tüm kullanımları, OASIS GAMES Şirketi'nin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda, verilerin kopyalanması ve dağıtılması ciddi hukuki veya cezai yaptırımlara neden olabilir.

OASIS GAMES ve / veya lisansörlerinin, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere OASIS GAMES tarafından şirket hizmetlerimizde yayınlanan tüm verilerin tüm ünvanları, hakları ve menfaatleri saklı tutulur. Kullanıcı, hizmetlerimizi kullanarak veya OASIS GAMES tarafından servis edilen herhangi bir veriye veya türev çalışmaya erişerek hizmette hak iddia etmeyeceğini taahhüt eder. OASIS GAMES, kullanıcıya, hizmetlerimize göz atmasına ve bunları kullanmasına izin veren kişisel, devredilemeyen, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans verir, ancak başka bir amaçla kullanılamaz. Kullanıcının şirket hizmetlerini kullanma lisansı bu şartlarla sınırlandırılmıştır.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcının kabul ettiği üzere, hizmetimizle bağlantılı içerik yayınlamak için OASIS GAMES tarafından sağlanan teknoloji ve araçları kullanılır. Kullanıcı, OASIS GAMES Şirketi'nin önceden yazılı izni olmadan, herhangi bir ülkedeki, sosyal ağdaki veya diğer ortamlardaki hizmet içeriklerimizi ve / veya uygulamalarımızı herhangi bir şekilde dağıtmayacağını, satmayacağını veya devretmeyeceğini bilir ve kabul eder.

OASIS GAMES, şirket hizmetlerimizde yer alan tüm materyal, metin, grafik, görüntü ve bunların seçim ve düzenleme sıralamalarını (buradan itibaren "kullanıcı içeriği" olarak anılacaktır), kısmi kısıtlama veya tamamen kısıtlama olmaksızın ticari veya ticari olmayan tanıtım amacıyla kullanabilir. Yüklenen veya başka bir şekilde yayımlanan metinler, grafikler ve resimler gibi dosyalardan kullanıcı sorumludur ve OASIS GAMES sorumlu tutulamaz.

OASIS GAMES, kullanıcı içeriğini kendi takdirine bağlı olarak düzenleyebilir ve OASIS GAMES, kullanıcılar tarafından uygulama yoluyla gönderilen herhangi bir kullanıcı içeriğinin doğruluğunu, kalitesini ve bütünlüğünü garanti etmez. Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere, OASIS GAMES, herhangi bir kullanıcı içeriğindeki hatalar veya kullanıcı içeriğinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, hiçbir koşulda hiçbir kullanıcı içeriğinden sorumlu değildir.

OASIS GAMES, bildirilmiş olsun veya olmasın, hizmetlerimizdeki tüm kullanıcı içeriklerini kaldırma ve kalıcı olarak silme hakkını saklı tutar.

Sanal Para Birimi / Mallar

OASIS GAMES, hizmet sağladığı sırada, bazı hizmetler için kullanıcıdan ücret talep edebilir. Şirketimizin hizmetleri, oyunlarda sanal para biriminin satın alınmasını içerebilir ("Sanal Para Birimi"). Kullanıcının oyun içerisinde sanal para birimi elde etmek için ücret öderken gerçek para birimi kullanması gerekir. Kullanıcının ücreti ödeyip ödemeyeceğini seçme hakkı vardır. Şirket hizmetlerimizde, sanal para, oyun içi ürünleri, ekipmanları ve türevlerini satın almak için kullanılabilir, ancak gerçek para birimini, malları veya OASIS GAMES kapsamında başka herhangi bir şekilde gerçek parasal değeri olan herhangi bir başka öğeyi satın almak için kullanılamaz.

OASIS GAMES yetki vermediği takdirde, kullanıcı tarafından satın alınan Sanal Para/mallar, iade edilemez, değiştirilemez veya devredilemez. Kullanıcının, OASIS GAMES tarafından belirlenen müşteri alım-satım platformu dışında Sanal Para Birimi / mal satın almasına, satmasına veya takas etmesine izin verilmez ve bu kurala karşı gelindiği takdirde, kullanıcının, şirketimiz tarafından kullanıcı hesabı feshedilir ve/veya şirketimiz yasal işlem başlatır.

OASIS GAMES, Sanal Para / mal değeri ve sanal mülk kategorisini değiştirme, yönetme, kontrol etme ve/veya ortadan kaldırma hakkını saklı tutar. Sanal oyun mallarının fiyatı ve talebi haber verilmeksizin değiştirilebilir. Lütfen şirket hizmetlerimizde kullandığınız kullanıcı adı, parola ve kart bilgileri gibi önemli kişisel bilgilerinizi gizli tutun ve hesap kaybının ve sanal mülk kaybının olumsuz etkilerinden kaçınmak için şirket hizmetlerinin güvenli bir bilişim ortamında kullanıldığınızdan emin olun.

Kullanım Şartları

OASIS GAMES, diğer kullanıcılarla iletişim kurmasını sağlamak adına tasarlanmış forumlar, topluluklar veya sohbet odaları ("İletişim Kanalları") gibi hizmetleri sağlayabilir. İletişim kanalları hakkında ayrıntılı bilgilendirme mevcut duruma göre OASIS GAMES tarafından yapılır. OASIS GAMES, bu hizmetlerin bir kısmını veya tamamını istediği zaman değiştirme, yarıda kesme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. OASIS GAMES, iletişim kanallarını izlemekle yükümlü değildir, ancak iletişim kanallarında yayınlanan içerikleri herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda inceleme, saklama veya kaldırma yetkisine sahiptir. Kullanıcıları bilgilendirme yükümlülüğü yoktur. İletişim kanallarının kurallarına göre, OASIS GAMES, kullanıcıyı bilgilendirmeden her zaman, kullanıcının iletişim kanallarına erişimini sonlandırabilir veya askıya alabilir. Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere, iletişim kanallarında, kullanıcının sohbet içeriği, yayınladığı içerikler veya veriler OASIS GAMES tarafından onaylanmamıştır ve OASIS GAMES tarafından kontrol edilmemektedir. OASIS GAMES hiçbir koşulda iletişim kanalındaki gerçekleşen işlemden sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, iletişim kanalındaki tüm iletişim içeriğinin herkese açık olduğunu kabul ettiğinden, kullanıcının iletişim kanalını kullanması kişisel gizlilik kapsamında değildir. OASIS GAMES, iletişim kanallarında kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerden ve diğer kullanıcıların eylemlerinden sorumlu değildir.

Kullanıcı, şirketimizin hizmetlerini yasal olarak kullanır ve kullanım kurallarına uymayı kabul eder. Yukarıdaki düzenlemeler hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Kullanıcı, hizmetlerimizi aşağıdaki amaçlar ile kullanmamayı kabul eder:


• Pornografik, müstehcen, kaba veya diğer istenmeyen içerikleri yayınlama, yükleme, iletme veya başka bir şekilde dağıtma
• Nefret söylemleri, iftira, alay, karalama, tehdit etme, sanal gözetleme, taciz etme, korkutma, ırkçılık, etnik kökene herhangi bir nefret içerikli söylem, saldırganlık, kişisel bilgi ihlali gibi sakıncalı söylemlerde bulunma
• Kişisel iletişim dışında, reklam (dahil ancak bununla sınırlı değil), tanıtım-promosyon verileri, zincirleme mektup, piramit satış, siyasi kampanya, toplu posta, spam veya ürünlerimizin herhangi bir ticari amaçla kullanımı
• OASIS GAMES Şirketi'nin bir çalışanı olduğunuzu veya OASIS GAMES Şirketi'nin bir temsilcisi olduğunuzu belirtme (değilseniz) veya kullanıcıları OASIS GAMES adı altında çalıştığınız ya da bir temsilcisi olduğunuz hakkında herhangi bir şekilde yanıltmaya çalışma, başka biri olduğunuzu iddia etme
• Virüs, trojan, solucan, saatli bomba, cancelbots (bir tür bilgisayar programı), hasarlı dosyalar, veriler veya benzer herhangi bir yazılım ya da programı yüklemek, aktarmak veya paylaşmak. Burada bahsi geçen içerikler şirket hizmetlerimizin çalışma performansını kötü yönde etkileyebilir ve diğer kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilir.
• Herhangi bir tarafın sözleşmeden doğan haklarını, kişisel haklarını, fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir tarafın telif hakkını, ticari markasını, patentini, ticari sırrını veya diğer haklarını ihlal etmek için hizmetimizi kullanarak yasal hakları ihlal eden veriler yükleme, paylaşma, iletme veya başka bir şekilde bilgi aktarımı yapma (gizlilik veya tanıtım hakkı dahil)
• Şirketin hizmetlerini kabul etmek, hizmetleri veya diğer ilgili ilan panolarını kabul etmek suretiyle gerçek dünyadaki herhangi bir oyuncunun kişisel bilgilerini yayınlama veya yayma
• Diğer kullanıcıların parolalarını ve diğer özel bilgilerini öğrenmeye çalışmak
• Şirket hizmetlerimizin güvenlik sistemine müdahale etmek ve bunları başarmak, hizmet veren herhangi bir uygulamanın işlevinin kullanımını veya erişimini sınırlama veya kısıtlama
• OASIS GAMES Şirketi’ni yanlış bilgilendirerek destek kanallarının veya şikâyet araçlarının uygunsuz kullanımı (doğru olmayan raporlama)
• Lisans Sözleşmesi’ni ihlal ederek, ‘oto’, ‘makro’ ve ‘hile’ yazılım programlarını veya uygulamalarını geliştirme, dağıtma ve diğer kullanıcıların bilgisine sunma
• Diğer kullanıcılara haksız rekabet ortamı oluşturacak bir oyun hatasını (bug) kötü niyetli kullanma, dağıtma ve diğer kullanıcıları bu konuda bilgilendirme
• Yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri ihlal ederek, hackleme, kod kırma, korsan yazılımların ve hizmet için geliştirilen hile ve hacklerin dağıtımını yapmayı içeren fakat bununla sınırlı olmayan herhangi bir yasadışı eylemin tanıtımını yapmak ve bu eylemlere teşvik etmek
• Kabul gören şirket hizmetlerimizde, OASIS GAMES Şirketi’nin fikir yapısıyla çatışan ve tarafımızdan kabul görmeyen eylemlerde bulunma

Garanti Reddi; Sorumluluğun Sınırlandırılması

OASIS GAMES aşağıdaki sorumlulukları her zaman yerine getirmeyi garanti etmez;


• Kullanıcının gereksinimlerini tam olarak karşılama
• Reddetmeksizin tüm hizmetleri tam zamanında, hatasız ve tamamen güvenilir şekilde yerine getirme
• Kullanıcının da kabul ettiği üzere, hizmetlerimizi kullanmanın tüm risklerini üstlenmeyi kabul eder. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, OASIS GAMES, görevlileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri, web sitesi ve site kullanıcılarına özel bir amaç için mülkiyet, pazarlanabilirlik, ihlal etmeme, doğruluk, yetki, bütünlük, pratiklik, dakiklik veya bu amaca uygun olma konularında, (zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere) açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak ihlal durumunun olmaması konularında hiçbir garanti vermemektedir. OASIS GAMES, şirket hizmetlerinin içeriğinin ve hizmetlerle bağlantılı herhangi bir web sitesinin içeriğinin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmez ve aşağıdaki durumlar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez;
• İçerikteki hatalar veya yanlışlıklar,
• Hizmet kullanımı ve erişiminden kaynaklanan kişisel hasar veya maddi hasar,
• Şirketin güvenli sunucularına ve /veya yukarıda belirtilen sunucularda depolanan kişisel ve / veya finansal bilgilere yetkisiz erişim veya kullanım durumu
• Şirketimizin hizmet erişim iletiminde kesinti veya durdurma
• Herhangi bir ortak üretici firma aracılığıyla veya şirketimizin hizmeti aracılığıyla hizmetimize bulaşan virüsler, trojanler veya benzeri programlar
• Bu hizmet aracılığıyla gönderilen e-posta mesajı, iletimi ve diğer yollarla elde edilen içerikteki hatalar veya eksiklikler ve bunların neden olduğu kayıp veya hasarlar

Her halükarda, OASIS GAMES, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, anlaşmalı tarafları, ortakları ve kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın çalışanları; herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, arızi, cezai veya hizmetimizle bağlantılı kayıplar, kaybınızı garanti eden verilere, sözleşmelere dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, kullanıcının şirket hizmetlerini veya hizmet üzerinden erişilen veya hizmet yoluyla indirilen diğer materyalleri kullanmasının neden olduğu kar kaybı veya veri kaybı dahil olmak üzere herhangi bir tazminattan sorumlu olmayacaktır. OASIS GAMES, bu kayıpların olasılığı konusunda kullanıcıyı bilgilendirip bilgilendirmediğine veya tavsiyede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yukarıda bahsi geçen durumlarda sorumluluk kabul etmez. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı yasası tarafından izin verilen azami ölçüde uygulanır. Kullanıcı, OASIS GAMES Şirketi'nin kullanıcı tarafından gönderilen içerikten veya iş birliği ile ilgili herhangi bir karalama, saldırı veya yasadışı eylemden sorumlu olmayacağını ve yukarıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar veya kayıp riskinin tamamen kullanıcı tarafından karşılanacağını açıkça kabul eder.

Kullanıcı olarak, OASIS GAMES Şirketi’nin yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, anlaşmalı taraflarının, ortaklarının ve işçilerinin aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili, kayıp, hasar vb. durumlar yaşaması durumunda makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere tazmin etmeyi kabul edersiniz;


• Hizmet kullanımınız ve erişiminiz;
• Şirketimizin Hizmet Şartlarının herhangi bir maddesini ihlal etme;
• Telif, mülkiyet veya gizlilik hakkı sınırlaması olmaksızın üçüncü parti haklarını ihlal etme;
• Kullanıcının iş ortağına sunduğu içerikten kaynaklanan hasarlar için hak talebinde bulunma;
• Kullanıcının hizmetlerimizdeki veya hizmetlerimiz aracılığıyla herhangi bir içerik yayınlaması veya paylaşması

Hizmet değişikliği, Kesinti ve Fesih

Şebeke servisimizin sistem bakımı veya güncellenme ihtiyacı nedeniyle askıya alınması gerekliliği durumunda, OASIS GAMES kullanıcıyı olabildiğince önceden bilgilendirecektir. Kullanıcının yasa dışı bilgiler yayınlaması, kamu düzenini ve diğer yasa ile yönetmelik ihlallerini gerçekleştirmesi durumunda, OASIS GAMES kullanıcıya sağlanan hizmeti derhal feshetme hakkına sahiptir.

Kullanıcının, şirketimizin hizmet şartlarını kabul etmesine rağmen, bu şartların yükümlülüklerini ihlal eden veya OASIS GAMES Şirketi'nin önceden bildirdiği yasaklanmış veya kısıtlanması gereken eylemlerde bulunması durumunda, OASIS GAMES, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kullanıcıya sağlanan hizmetlerin geçici veya kalıcı şekilde sona erdirilmesi, hesabının askıya alınması, verilerinin silinmesi veya erişiminin sınırlandırılması gibi önlemler alma hakkına sahiptir.

Yukarıda açıklanan koşullara ek olarak, OASIS GAMES kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda bazı veya tüm hizmetleri durdurma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. OASIS GAMES hizmetlerinin bir kesintiye uğraması veya sonlandırılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp için iş ortakları veya üçüncü parti herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcının birkaç gün üst üste OASIS GAMES hizmetini kullanmaması durumunda, OASIS GAMES, hizmetin belirtilen süresinden sonraki 24 saat içinde kullanıcıya sağlanan hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Kullanıcı, hizmetimize erişerek ya da kullanarak, Çin Halk Cumhuriyeti kanunlarını, yaşadığınız bölge ile yasaların çatışması durumu ve kullanıcının bölgesi dikkate alınmaksızın kabul eder ve OASIS GAMES ile kullanıcı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için oluşturulmuştur ve bu Kullanım Şartlarının maddelerini kabul etmiş sayılır. Kullanıcının, OASIS GAMES hizmetlerini kullanmasından kaynaklanan oyunlar arasındaki iddiaların veya anlaşmazlıkların tamamı ya da bir kısmı, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Haidian Bölgesi'nde yer alan münhasır yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Kullanıcı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Pekin'i bir yargı bölgesi olarak kabul eder ve yargı yetkisini uygulama ve kişisel yargılama eksikliği veya mahkeme ilkelerinin uygunsuzluğu gibi tüm savunmalardan feragat ettiğini kabul eder.

OASIS GAMES, Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir ve kullanıcı, şartlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için hizmet şartlarını düzenli olarak incelemekten sorumludur. Hizmet Şartlarının revizyonundan sonra kullanıcı tarafından OASIS GAMES hizmetinin kullanılması, sözleşmeniz ve şartların revizyonunun onayı ve kabulü olarak algılanacaktır.

KULLANICI VE OASIS GAMES, HİZMET İLE İLGİLİ VEYA HİZMETTEN DOĞAN HERHANGİ BİR HUKUKİ GEREKÇE İÇİN GEREKLİ KANUNİ İŞLEMLERİN HUKUKİ GEREKÇE MEYDANA GELDİKTEN SONRAKİ İKİ YIL İÇERİSİNDE BAŞLATILMAK ZORUNDA OLDUĞUNU KABUL EDER. AKSİ TAKDİRDE HUKUKİ GEREKÇE İÇİN HUKUKİ İŞLEM BAŞLATMA YOLLARI KANUNEN ENGELLENİR.