Dessa användarvillkor ("villkor/en") är ett juridiskt avtal mellan OASIS GAMES LIMITED ("OASIS" eller "vi/oss") och dig ("användare/n" eller "du/dig"). Genom att använda eller öppna något av våra spel eller program ("tjänst/er") godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Genom att öppna eller använda någon av våra tjänster bekräftar du att du har läst och förstått villkoren, samt accepterat att vara bunden av dem. OASIS förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller revidera villkoren, och du accepterar att vara bunden av sådana ändringar eller revideringar. Om du inte accepterar villkoren, vänligen avstå från att använda eller öppna våra tjänster.
Användare är själva ansvariga för att hålla sig uppdaterade om ändringar i villkoren. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att en ändring har gjorts godkänner du de reviderade villkoren. Om du inte accepterar bör du omedelbart sluta använda våra tjänster samt stänga/avsluta alla de konton som du registrerat för att använda våra tjänster.
Om du bryter mot användarvillkoren förbehåller sig OASIS rätten att utfärda en varning angående överträdelsen eller att med omedelbar verkan stänga av eller avsluta något av eller alla de konton som du har skapat för att använda våra tjänster. Du samtycker till att OASIS inte behöver ge dig en förvarning innan ditt konto avslutas eller stängs av på grund av överträdelse.
OASIS förbehåller sig rätten att utan förvarning förvägra fortsatt tillgång till våra tjänster för användare som bryter mot användarvillkoren eller andra föreskrifter rörande OASIS tjänster.
Du godkänner att OASIS när som helst, utan förvarning och oavsett anledning kan avsluta tjänsten eller ändra dess innehåll utan ersättningsskyldighet och utan andra former av ansvarsskyldigheter.
Du bekräftar att du är 13 år eller äldre, och om du är mellan 13 och 18 år, att din målsman har läst, föstått och godkänt dessa användarvillkor

Immaterialrätt

Allt material som ingår i tjänsten (inklusive, men ej begränsat till, design, text, grafik, bilder, video, information, applikationer, mjukvara, musik, ljud och övriga filer, samt urval eller arrangemang av ovan nämnt material) är skyddat enligt lag från obehörig användning. Allt innehåll i tjänsten är upphovsrättsskyddat enligt lagstiftningen i Folkrepubliken Kina och/eller enligt motsvarande lagstiftning i andra länder.
Du samtycker till att material som är en del av, eller tillhör, tjänsten under inga omständigheter får ändras, kopieras, distribueras, reproduceras, publiceras, laddas ned, visas, affischeras, överföras, säljas eller utnyttjas i någon form, helt eller delvis, såvida du inte har erhållit skriftligt godkännande från OASIS att göra något av ovanstående. Detta gäller dock ej för eget användarinnehåll (enligt definitionen nedan) som läggs upp på hemsidan för tjänsten. All övrig användning av upphovsrättsskyddat material, inklusive relaterade produkter, kräver skriftligt godkännande i förväg från OASIS. All reproduktion eller distribution av material som inte är i enlighet med dessa villkor är förbjuden och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder.
OASIS och/eller dess licenshavare äger samtliga rättigheter till tjänsten och relaterade produkter, inklusive titlar och innehåll, samt innehar upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till allt material som publiceras av OASIS genom, eller i samband med, tjänsterna. Du bekräftar att du inte förvärvar några som helst äganderätter till material genom att använda tjänsterna eller relaterat material som lagts upp genom, eller i samband med, tjänsterna av OASIS.
OASIS beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, begränsad rätt att använda tjänsten för de ändamål den är avsedd för. Tjänsten får under inga omständigheter användas för ändamål som på något sätt bryter mot villkoren. Din rätt att använda tjänsten begränsas av dessa villkor.

Användarinnehåll

När du publicerar användarinnehåll genom teknik och verktyg som tillhandahålls av OASIS bekräftar du att detta är en medveten och frivillig handling. Du förstår och accepterar att du inte får distribuera, sälja, överlåta eller licensiera användarinnehåll på något sätt, i något land, eller på något socialt nätverk eller annat medium utan skriftligt medgivande från OASIS.
All data, text, grafik, bilder, samt urval eller arrangemang av dessa (fortsättningsvis kallat “användarmaterial”), som laddas upp till eller genom tjänsten, helt eller delvis, kan förbehållslöst och obegränsat användas av OASIS i både kommersiella och icke-kommersiella syften. Du har fullt ansvar för innehållet i all text, grafik och bilder/fotografier som du laddar upp. Således ligger allt ansvar för allt uppladdat, eller på annat sätt tillgängliggjort, material hos användaren, inte hos OASIS. OASIS förbehåller sig rätten att ändra eller redigera tillgängliggjort användarmaterial, men kan inte på något sätt garantera något användarmaterials korrekthet, kvalitet eller integritet när det laddas upp eller tillgängliggörs genom, eller i samband med, tjänsten. Du förstår och accepterar att du kan utsättas för eller komma i kontakt med material som du finner kränkande eller stötande när du använder OASIS tjänster. Du samtycker till att OASIS inte under några omständigheter kan hållas ansvarigt för något användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, felaktigheter i användarmaterial samt förluster eller skador som orsakats genom användning eller tillgängliggörande av användarinnehåll.
OASIS förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort och radera användarmaterial från tjänsten.

Virtuella valutor och föremål

Tjänsten kan omfatta möjligheten att köpa virtuell valuta i ett spel eller en applikation (“virtuell valuta”) mot betalning av riktiga pengar. Virtuell valuta kan aldrig lösas in mot riktiga pengar, varor eller andra föremål av ekonomiskt värde från OASIS eller någon annan part.
Ditt köp av virtuell valuta är slutgiltigt och kan inte hävas. Valutan kan inte återbetalas, bytas eller överlåtas, såvida OASIS inte har gett sitt samtycke. Du får inte köpa, sälja eller byta virtuell valuta utanför tjänsten eller utanför den eller de transaktionsplattformar för tjänsten som specificerats av OASIS. Att göra detta är att bryta mot villkoren och kan resultera i att det eller de konto/n genom vilka du använder tjänsten stängs av, och/eller rättsliga åtgärder.
OASIS förbehåller sig rätten att när som helst ändra, kontrollera eller eliminera utseende, karaktär eller värde på virtuella varor efter eget gottfinnande. Priser på, och tillgänglighet av, virtuella varor i tjänsten kan ändras utan att tjänstens användare informeras i förväg.
De personuppgifter du angivit och använder i tjänsten, inklusive, men ej begränsat till, dina kontouppgifter, ditt användarnamn, lösenord och din tankningsinformation, kommer att förvaras säkert. Vänligen försäkra dig om att du använder tjänsten i en säker miljö för att undvika att dina personuppgifter utnyttjas eller används av tredje part.

Regler angående uppförande och användning

I samband med tjänsten kan OASIS komma att tillhandahålla kommunikationskanaler, som exempelvis forum, communitys och chattkanaler (hädanefter endast “kommunikationskanal/er”), som gör det möjligt för användarna av tjänsten att kommunicera med varandra. Kommunikationskanalerna skall upprättas i enlighet med tjänsten, och OASIS förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, ändra, hantera, kontrollera eller stänga ned kommunikationskanalerna. OASIS har ingen skyldighet att övervaka dessa kommunikationskanaler, men förbehåller sig rätten att göra det. OASIS förebehåller sig även rätten att granska allt material som publiceras i eller genom kommunikationskanalerna, samt att när som helst och utan förvarning ta bort material från kommunikationskanalerna efter eget gottfinnande. OASIS har också rätt att när som helst och utan förvarning häva eller tillfälligt spärra din tillgång till en eller flera kommunikationskanaler i enlighet med de regler och användarvillkor som anges för kommunikationskanalerna nedan. Du bekräftar att allt material du laddar upp, skickar, postar eller på annant sätt använder i kommunikationskanalerna varken godkännes eller kontrolleras av OASIS, och att detta material inte på något sätt är OASIS ansvar. OASIS tar under inga omständigheter ansvar för händelser eller aktivitet i kommunikationskanalerna.
Du godkänner att all kommunikation som sker i eller genom kommunikationskanalerna är offentlig, och att du därför inte kan förvänta dig någon form av sekretess vid användning av kommunikationskanalerna. OASIS tar inte ansvar för material eller information som du väljer att dela i eller genom kommunikationskanalerna, eller för andra användares handlingar gentemot dig i eller genom kommunikationskanalerna. Du bekräftar att du kommer använda tjänsten lagenligt och att du kommer följa reglerna och villkoren för användning. Du samtycker vidare till att inte använda tjänsten till följande ändamål eller på följande sätt:
• Att lägga upp, ladda upp, överföra eller på något sätt sprida information eller material som är av obscen, oanständig, vulgär, pornografisk, sexuell, eller på annat sätt anstötlig, natur.
• Att förtala, smäda, förlöjliga, håna, förfölja, hota, trakassera, skrämma eller utnyttja någon, samt att uttrycka dig hatiskt, rasistiskt, rasistiskt eller i övrigt kränkande eller stötande mot någon.
• Att skicka meddelanden för andra ändamål än personlig kommunikation, inklusive, men ej begränsat till, reklam, marknadsföring, kedjebrev, pyramidspel, politiska kampanjer, massutskick, spam eller kommersiella ändamål.
• Att utge dig för att vara någon annan än dig själv eller något du inte är, inklusive anställd på OASIS eller att du representerar OASIS på något sätt (såvida du inte faktiskt är anställd på, eller representerar, OASIS), eller att vilseleda, eller föröka vilseleda, andra användare genom att påstå att representerar OASIS på något sätt.
• Att ladda upp eller överföra (samt försök därtill) filer, mjukvara eller data som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, logiska bomber, cancelbots, korrupta filer, eller andra programmeringsrutiner som kan skada eller på annat sätt ha negativ inverkan på OASIS, tjänsten eller driften därav, eller andra användare och deras datorer.
• Att kränka eller bryta mot någon parts personliga, immateriella eller kontraktsenliga rättigheter, inklusive att använda, distribuera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra information eller material från, eller som tillhandahålls genom, tjänsten, på ett sätt som avslöjar affärshemligheter eller kränker upphovsrätt, patent, eller andra rättigheter för någon part (inklusive rätten till privatliv).
• Att inom, genom eller med hjälp av tjänsten eller dess kommunikationskanaler publicera, kommunicera eller på annat sätt avslöja en annan spelares verkliga identitet eller övriga personuppgifter.
• Att tillskansa sig (eller försök därtill) andra användares privata information och lösenord.
• Att kringgå eller på något sätt störa eller orsaka problem för säkerhetsfunktioner kopplade till OASIS tjänster, eller andra funktioner som begränsar, eller upprätthåller begränsningar av, användning av, eller tillgång till, tjänsten.
• Att på otillbörligt sätt använda supportkanaler eller klagomålsfunktioner för att skicka falska rapporter eller annan osann information till OASIS.
• Att utveckla, distribuera eller informera andra användare om mjukvara eller andra applikationer som kan användas till att fuska eller på något sätt otillbörligen tillskansa sig fördelar inom tjänsten, samt program och applikationer som står i strid med gällande licensavtal.
• Att utnyttja, distribuera eller informera andra användare om buggar eller andra fel i tjänsten som ger, eller kan ge, oavsiktliga fördelar.
• Att bryta mot gällande lagar eller förordningar, eller på något sätt främja eller uppmuntra olaglig verksamhet, inklusive, men ej begränsat till, hackning, crackning eller distribution av piratkopierad programvara, fuskmetoder och hackningsmetoder relaterade till tjänsten.
• Att fuska eller på annat sätt ägna sig åt aktiviteter som strider mot OASIS anda och vad OASIS står för, enligt OASIS egna definitioner av dessa

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

OASIS kan inte garantera att:
• Tjänsten helt och hållet uppfyller dina förväntningar och krav.
• Tjänsten aldrig utsätts för störningar och tillhandahålles på ett korrekt sätt och tidsenligt under alla omständigheter.
Du förstår och bekräftar att din användning av tjänsten är helt på egen risk och under eget ansvar. I den utsträckning som lagen tillåter friskriver sig OASIS, dess tjänstemän, chefer, agenter och övriga anställda alla garantier, explicita såväl som underförstådda, i fråga om tjänsten och din användning därav, samt de webbplatser som är kopplade till tjänsten. Dessa garantier inkluderar, men är ej begränsade till, garantier för titlar, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, precision, auktoritet, fullständighet, användbarhet och punktlighet. OASIS lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av innehållet i tjänsten eller på webbplatser som är länkade därtill, och påtar sig inget ansvar för eventuella (1) felaktigheter eller misstag i innehållet, (2) personskador eller skador på egendom av något slag, till följd av din användning av tjänsten, (3) obehörig åtkomst till, eller användning av, våra säkra servrar och/eller personlig eller finansiell information som lagras på dessa servrar, (4) avbrott i eller upphöranden av tillhandahållandet av tjänsten, (5) buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som överförs till eller genom tjänsten av tredje part, samt (5) fel eller brister i något som helst innehåll relaterat till tjänsten, eller för förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av användning eller missbruk av material eller innehåll som lagts upp, skickats, överförts eller på annat sätt tillgängliggjorts genom eller i tjänsten.
Under inga omständigheter kommer OASIS, dess tjänstemän, chefer, agenter, uppdragstagare, partners eller övriga anställda vara ansvariga inför dig eller någon tredje part eller person för några som helst särskilda, direkta, indirekta och/eller tillfälliga skadståndsersättningar eller följdskador eller –förluster, inklusive förlorade vinster eller data, som uppstår genom, eller som följd av, din användning av tjänsten eller övrigt material eller innehåll som nåtts eller laddats ned genom tjänsten. Detta gäller oavsett juridisk grund eller teori, inklusive garanti-, skadestånds- och kontraktsrätt, samt även om OASIS på förhand informerats om möjligheten att skadorna eller förlusterna skulle kunna uppstå. Föregående/ovanstående ansvarsbegränsning skall gälla i den utsträckning som lagen tillåter i tillämplig jurisdiktion. Du förstår och samtycker till att OASIS inte skall hållas ansvarigt för innehållet i, eller följderna av, material som laddas upp, tillgängliggörs, skapas eller på något sätt genereras av användare av tjänsten, samt ärekränkande, stötande eller olaglig/t beteende eller verksamhet från tredje part, och att du helt och hållet ansvarar för risken för skada eller förlust i någon form till följd av något av ovanstående.
Du samtycker till att ersätta samt hålla OASIS, dess tjänstemän, chefer, agenter, uppdragstagare, partners eller övriga anställda fria från ansvar och/eller skadeståndsskyldighet för alla förluster, skadeståndsanspråk, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader som uppstår under, till följd av eller i samband med (1) din användning av tjänsten, (2) att du bryter någon av punkterna eller klausulerna i dessa användarvillkor, (3) att du bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive, men ej begränsat till, upphovsrätt, äganderätt och integritetsrätt, (4) att någon hävdar att något du företagit dig i egenskap av användare av tjänsten, såsom att ladda upp material, har orsakat skador eller förlust för tredje part eller person, eller att (5) att du laddar upp eller delar material eller innehåll i någon form genom eller i tjänsten

Ändringar, uppehåll i, samt avslutande av tillgång till tjänster

Vi är i konstant förändring och förbättrar ständigt våra tjänster. Vi kan komma att lägga till eller ta bort funktioner och inslag, och kan även komma att upphöra tillhandahållandet av vissa tjänster helt. För ovanstående gäller följande:
• Vid tillfälligt avbrutet tillhandahållande av tjänst på grund av systemunderhåll eller uppdatering skall OASIS göra sitt bästa för att på förhand informera användarna om avbrottet.
• Vid brott mot tillämpliga lagar eller förordningar, samt moralmässiga övertramp, förbehåller sig OASIS rätten att genast upphöra med tillhandahållet av tjänsten, utan förvarning.
• Vid brott mot användarvillkoren eller andra regler fastställda av OASIS, kommer OASIS vidta åtgärder för att avsluta eller tillfälligt suspendera tillhandahållandet av tjänsten. Åtgärder inkluderar, men är ej begränsade till, nedstängning och tillfällig deaktivering av användares konton.
• Förutom de fall som nämns ovan förbehåller sig OASIS rätten att stänga ned eller avsluta hela eller delar av tjänsten när som helst, förutsatt att detta aviserats 15 dagar i förväg. I sådant fall att nedstängningen av tjänsten sker på grund av en oförutsedd, plötslig händelse behöver ingen avisering ges på förhand. Vid nedstängning eller avbrott av tjänsten tar OASIS inget ansvar för eventuella förluster för användare eller tredje part som orsakats av nedstängningen eller avbrottet i tillhandahållandet av tjänsten.
• Om en användare inte har använt tjänsten på 90 dagar förbehåller sig OASIS rätten att stänga ned användarens konto och deaktivera användaren.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Genom att besöka och/eller använda tjänsten förstår och godkänner du att dessa användarvillkor, samt alla tvister eller dispyter av något slag mellan dig och OASIS, lyder under de lagar som gäller i Folkrepubliken Kina, utan hänsyn till om dessa lagar inte överensstämmer med de lagar som gäller där du befinner dig. Alla juridiska anspråk från endera sida, eller tvister mellan dig och OASIS, som uppstår helt eller delvis genom din användning av tjänsten skall utan undantag bedömas och/eller avgöras av en behörig domstol i Haidiandistriktet i Peking. Du bekräftar härmed att du avstår från alla invändningar om bristande personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i Peking.
OASIS förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan förvarning, coh det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Efter att en eller flera ändringar i villkoren genomförts innebär ditt fortsatta användande av tjänsten att du förstått och godkänt de reviderade villkoren.
DU OCH OASIS GODKÄNNER ATT JURIDISKA SPÖRSMÅL ELLER TVISTER SOM UPPKOMMIT GENOM, ELLER I SAMBAND MED, DITT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN MÅSTE BEHANDLAS INOM TVÅ (2) ÅR FRÅN DET DATUM DÅ ORSAKEN TILL SPÖRSMÅLET ELLER TVISTEN INTRÄFFADE/UPPKOM. ANNARS FÖRLORAR EVENTUELLA SPÖRSMÅL OCH ANSPRÅK MÖJLIGHETEN ATT BEHANDLAS AV JURIDISK INSTANS.