Umowa użytkowania

Umowa użytkowania (później jako „Umowa”) jest umową pomiędzy OASIS GAMES LIMITED (poniżej jako “OASIS GAMES” lub “Firma”) a Tobą (później jako „Użytkownik” bądź „Ty”). Użytkując lub odwiedzając witrynę gry, grę bądź aplikację (później „Usługi”), zgadzasz się na warunki tej Umowy. Użycie bądź odwiedzenie dowolnej Usługi Oasis Games oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki tej Umowy. Oasis Games zastrzega sobie prawo do zmian w Umowie, na co Użytkownik musi się zgodzić. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie korzystaj z naszych Usług.
Użytkownik ma obowiązek przeglądać aktualizacje Umowy. Jeśli kontynuujesz korzystanie z Usług po aktualizacji Umowy, oznacza to, że zgadzasz się ze zmianami. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi do Umowy korektami, jedynym wyjściem jest zaprzestanie korzystania z Usług i usunięcie wszelkich użytkowanych kont.
Jeśli łamiesz warunki Umowy, Oasis Games ma prawo wysłać ostrzeżenie dotyczące Twojego zachowania lub zawiesić Twoje konta. Użytkownik zgadza się również na możliwe zawieszenie jego kont przez Oasis Games bez uprzedniego ostrzeżenia.
Jeśli łamiesz warunki umowy, Firma ma prawo odmówić Tobie świadczenia jakichkolwiek Usług.
Zgadzasz się, że Oasis Games może zakończyć bądź zmienić Usługę bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnych konsekwencji.
Powinieneś mieć ponad 13 lat. Jeśli jesteś w wieku 13-18 lat, to powienineś otrzymać zgodę od prawnego opiekuna, który zgadza się z Umową.

Prawa autorskie a prawa własności

Jakiekolwiek materiały zawarte w Usłudze (wliczając, lecz nie ograniczając do: projektów, tekstu, obrazków, zdjęć, wideo, wiadomości, aplikacji, programów, muzyki, dźwięków i innych plików oraz ich doboru i kolejności) są chronione prawami autorskimi, a ich użycie bez uprzedniej zgody firmy jest niedozwolone. Materiały Usługi są chronione prawami autorskimi Chińskiej Republiki Ludowej i ich odpowiednimi klauzulami.
Zgadzasz się, że bez uprzedniej zgody OASIS GAMES, jakiekolwiek materiały zawarte w Usłudze nie mogą zostać zmienione, kopiowane, „obramowane”, ponownie opatrzone prawami autorskimi, ściągane, plagiatowane, wyświetlane, rozpowszechniane, przesyłane, sprzedawane lub wykorzystywane w inny sposób. Opisane powyżej nie tyczy się materiałów wykorzystywanych przez Użytkownika własnego konta (uściślone poniżej). Wykorzystanie materiałów w jakimkolwiek celu musi być uprzednio uzgodnione z OASIS GAMES. Łamanie praw autorskich jest surowo wzbronione i może ponieść za sobą konsekwencje prawne.
OASIS GAMES i/lub inne podmioty związane prawami autorskimi z OASIS GAMES zachowują wszelkie prawa i korzyści, wliczając prawa autorskie i patenty. Potwierdzasz, że korzystając z Usługi lub odwiedzając stronę OASIS GAMES, każda treść i połączone z nią elementy są objęte powyższymi prawami.
OASIS GAMES daje Tobie osobiste, ekskluzywne, nietransferowalne, odwracalne prawa o limitowanym zakresie korzystania z Usługi. Zakres korzystania z Usługi jest zawarty w tej Umowie.

Informacje Użytkownika

Zgadzasz się na korzystanie z treści technicznych i narzędzi udostępnionych przez Oasis Games wewnątrz Usługi. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie będziesz bez pisemnej zgody Oasis Games rozprowadzać, sprzedawać czy udostępniać powyższych informacji w żaden sposób, w żadnym kraju, na żadnej platformie społecznej czy w jakichkolwiek mediach.
Załączone przez Użytkownika dane, tekst, wykresy, zdjęcia i ich wybór oraz dobór struktury (później jako „Informacje Użytkownika”), w całości bądź w części, mogą zostać wykorzystane przez Firmę w działaniach marketingowych i nie tylko. Użytkownik odpowiada za załączone treści i multimedia, Oasis Games zrzeka się odpowiedzialności za powyższe treści. Oasis Games może, lecz nie musi, unormować informacje Użytkowników. Nie gwarantujemy prawdziwości, wartości i kompletności informacji Użytkownika. Zgadzasz się, że Oasis Games nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji Użytkownika, ani za skutki użycia informacji Użytkownika przez Firmę.
Oasis Games zastrzega sobie prawo zachowania i usuwania informacji Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu bądź nie.
Wirtualna waluta/przedmioty
Część Usług Oasis Games jest płatna, np. możliwość kupna wirtualnej waluty za „realne” pieniądze. Użytkownik ma wybór Usług płatnych i darmowych. Wirtualna waluta służy do kupna ekwipunku, przedmiotów i tym podobnych, ale nie jest możliwa wymiana waluty na „realne” pieniądze bądź przedmioty o realnej wartości pieniężnej.
Użytkownik nie może odwołać transakcji wirtualnej waluty, nie może jej zmienić czy przekazać. Jakakolwiek zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą i pod przewodnictwem Oasis Games. Użytkownik nie może kupić, sprzedać lub wymienić wirtualnej waluty bądź przedmiotów poza platformami rekomendowanymi przez Oasis Games. Zakupy poza rekomendowanymi witrynami łamią warunki Umowy, a konto Użytkownika może zostać zablokowane lub nawet mogą zostać rozpoczęte odpowiednie kroki prawne.
Oasis Games zachowuje prawa do zmian, zarządzania, kontroli i/lub anulowania wirtualnej waluty/przedmiotów. Wartości obiektów wirtualnych transakcji ulegają zmianie, o czym Firma nie zobowiązuje się przypominać.

Zasady użytkowania
Usługa Oasis Games zawiera kanały komunikacyjne, np. forum, społeczność czy czat (dalej jako „Kanały Komunikacyjne”), które pozwalają na komunikację użytkowników Usługi. Powyższe Kanały Komunikacyjne zostają udostępnione na zasadach Oasis Games. Firma zastrzega sobie prawa do zmian, zawieszenia i usunięcia części lub całości Kanałów Komunikacyjnych. Oasis Games nie ma obowiązku monitorować Kanałów Komunikacyjnych, lecz zastrzega sobie prawo monitorowania oraz usuwania materiałów z Kanałów Komunikacyjnych bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Oasis Games nie musi powiadamiać i ma prawo dowolnie blokować Użytkownika na Kanałach Komunikacyjnych na podstawie regulaminu forum czy społeczności. Użytkownik potwierdza, że wszelkie wiadomości czat, posty na forum czy zamieszczane przez Kanały Komunikacyjne materiały i treści nie otrzymały zgody Oasis Games i nie są one przez Oasis Games kontrolowane – nie podlegają one zatwierdzeniu Firmy. Oasis Games zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie zachowania i treści na Kanałach Komunikacyjnych.
Zgadzasz się, że wszelkie treści zamieszczane na Kanałach Komunikacyjnych są publiczne, ponieważ Kanały Komunikacyjne nie są funkcją komunikacji prywatnej. Oasis Games zrzeka się odpowiedzialności za zamieszczane przez Ciebie treści i zachowanie wobec innych Użytkowników.
Zgadzasz się z warunkami użytkowania i będziesz je respektował. Aby dokładniej określić regulamin Kanałów Komunikacyjnych, zgadzasz się, aby nie wykorzystywać Usługi do poniższych celów (lecz nie tylko):

Rozpowszechniania treści pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, erotycznych i innych drażliwych treści;

Szerzenia nienawiści rasowej, etnicznej i personalnej, w tym: zniesławienie, obraza, wyśmiewanie, szyderstwo, prześladowanie, zastraszanie czy dręczenie;

Używania kanałów do komunikacji pozatematycznej wliczając, ale nie ograniczając, do: reklamy, oferty, wiadomości łączonych, ogłoszeń sprzedaży, politycznych i spamu. Zabrania się również używania marki Firmy w jakichkolwiek działaniach marketingowych;

Podawania się za inne osoby, pracowników i przedstawicieli Oasis Games lub jakiejkolwiek firmy związanej z Oasis Games;

Załączania lub przekazywania (lub próby załączenia lub przekazania) wirusów, koni trojańskich, robaków, plików kasujących czy niszczących dane. Powyższe działania mogą spowodować zachwiania pracy Usługi lub narażać Graczy na niedogodności w czasie gry;

Łamania jakiegokolwiek punktu umowy, prywatności osobistej, praw autorskich czy innych, wliczając przesył jakichkolwiek danych przez Usługę, które mogą łamać prawa autorskie, marketingowe, ujawniać tajemnice binzesowe oraz informacje prywatne;

Akceptowania Usługi i wykorzystywania jej do ujawniania danych personalnych jakiegokolwiek użytkownika;

Prób pozyskania haseł bądź prywatnych informacji innych użytkowników;

Zakłócania bądź obchodzenia funkcji zabezpieczających Usługę, limitów użytkowania przedmiotów i funkcji w Usłudze;

Wprowadzania w błąd OASIS GAMES poprzez kanały komunikacyjne bądź reklamacje

Rozwijania, rozprzestrzeniania lub informowania o programach bądź aplikacjach omijających zabezpieczenia bądź łamiących zasady Umowy czy gry

Łamania praw i zasad Umowy lub zachęcania do podobnych czynności, np. hackowania, sprzedawania praw do programu lub atakowania funkcji gry

Oszukiwania OASIS GAMES w jakikolwiek sposób

Ograniczona odpowiedzialność
OASIS GAMES wyrzeka się poniższych stwierdzeń: (i) Usługa działa perfekcyjnie dla użytkownika; (ii) Usługa jest zawsze bezpieczna, bezbłędna i trwa wiecznie.
Potwierdzasz, że zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństw użytkowania Usługi. W szerokim ujęciu prawnym, OASIS GAMES, jej pracownicy, kierownictwo i przedstawiciele zrzekają się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje użytkowania platformy i sposobu jej użytkowania, np. gwarancje praworządności, kupna, specjalnych wydarzeń, instancji, bezpieczeństwa, dokładności, praktyczności, kompletności czy tymczasowej dostępności. OASIS GAMES, w ramach dostarczanej Usługi, nie odpowiada za dokładność czy kompletność informacji o Usłudze na pośrednich witrynach internetowych, np. (i) błędne informacje, niedopowiedzenia czy dokładność przekazu (ii) straty materialne bądź uszczerbek fizyczny wynikające z odwiedzania bądź użytkowania Usługi (iii) jakiekolwiek nieautoryzowane użycie informacji finansowych bądź osobistych przechowywanych na serwerze bezpieczeństwa Firmy (iv) przerwane połączenia bądź niedostępność Usługi (v) akcje stron trzecich wobec Firmy, które obejmują robaki, wirusy, konie trojańskie i/lub (vi) wszelkie straty spowodowane jakkolwiek zdobytą wiedzą, np. posty na forum czy email o błędach i lukach w Usłudze OASIS GAMES.
Pod żadnym pozorem OASIS GAMES, jej kierownictwo, pracownicy, przedstawiciele, jej przedsiębiorcy czy współpracownicy, nie mają obowiązku zwrotu poniesionych szkód spowodowanych przez strony trzecie, wliczając szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, specyficzne i prawne, a także akcje korzystające z Usługi oraz ściągane przez Usługę pliki i dane, spowodowane przez nie straty materialne bądź utratę danych. Firma nie odpowiada za powyższe szkody zarówno z punktu widzenia gwarancji, umowy czy prawa, nawet jeśli OASIS GAMES nie przedstawiła odpowiedniego komunikatu ostrzegawczego. Rekompensata za poniesione szkody powinna zostać ustalona przez nadzorującą jednostkę sądowniczą. Przyznajesz, że OASIS GAMES nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości, ataki czy bezprawne akcje stron trzecich, a powyżej opisane szkody są odpowiedzialnością Użytkownika.
Zgadzasz się, że OASIS GAMES, jej kierownictwo, pracownicy, przedstawiciele, jej przedsiębiorcy czy współpracownicy mogą ubiegać się o rekompansatę w przypadkach poniższych szkód lub powiązanych z nimi strat, powinności, roszczeń, próśb, uregulowań finansowych czy innych opłat, wraz z opłatami sądowniczymi i prawniczymi (i) błędnego użytkowania Usługi (ii) złamania praw Umowy (iii) złamania praw stron trzecich, w tym, ale nie tylko, praw autorskich, praw własności czy prywatności (iv) narażenia na szkody strony trzecie poprzez załączone materiały i treści lub (v) informacje zamieszczane na lub przez Usługę.

Zmiany, przerwanie i wstrzymanie Usługi

Jeśli system będzie wymagać naprawy technicznej, a w następstwie musi zostać zatrzymany, OASIS GAMES najprawdopodobniej powiadomi o wymaganej przerwie w dostarczaniu Usługi.

Jeśli Użytkownik rozpowszechnia informacje łamiące prawo, znacząco nie stosuje się do powszechnych zasad współdziałania społeczności lub wykazuje zachowania łamiące zasady oraz prawo, OASIS GAMES ma prawo wstrzymać dostarczanie Usługi.

Jeśli Użytkownik został ostrzeżony przez OASIS GAMES, to Firma ma prawo zawiesić konto, zablokować permanentnie, a nawet usunąć konto i wszytkie dane z nim związane.

Poza powyższymi, OASIS GAMES zastrzega sobie prawo do ograniczenia części bądź zatrzymania całości Usługi wobec Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia. Ze względu na przerwanie bądź zatrzymanie Usługi i wynikające z tego tytułu straty Użytkownika bądź stron trzecich, OASIS GAMES nie ma obowiązku rekompensaty.

Jeśli Użytkownik nie korzystał z Usługi przez ___ dni, i według zasady gry po 24 godzinach od upłynięcia tego terminu, OASIS GAMES ma prawo wstrzymać Usługę.

Zastosowanie prawne i obrona

Odwiedzając bądź korzystając z Usługi, zgadzasz się, że problemy wynikające z Umowy między Tobą a OASIS GAMES będą rozsądzane według litery prawa Chińskiej Republiki Ludowej, niezależnie od miejsca korzystania z Usługi. Część bądź całość sprawy między Tobą a OASIS GAMES będzie rozpatrywana przez odpowiedni organ sądowniczy w dzielnicy Haidian miasta Pekin. Zgadzasz się na rozsądzenie sporu przez powyższy organ i nie będziesz podpierać się prawem lokalnym czy różnicami prawnymi jako przeszkodami w procesie prawnym.
OASIS GAMES ma prawo dowolnie zmieniać Umowę bez uprzedniego powiadomienia, a sprawdzanie aktualizacji Umowy leży w gestii Użytkownika. Korzystanie z Usługi po aktualizacji umowy równa się zgodzie z Umową.
Zgadzasz się z OASIS GAMES, że ta jakiekolwiek sprawy związane z Umową muszą zostać zgłoszone w przeciągu dwóch lat od wydarzenia, w przeciwnym razie, ulegają przedawnieniu.