Αποδοχή των Όρων

Οι παρόντες Όροι Υπηρεσιών («Όροι») είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο Πεκίνο OasisGamesLimited ("OASIS" ή "εμείς") και ("χρήστης" ή "εσείς"). Με τη χρήση ή την πρόσβαση σε οποιοδήποτε παιχνίδι OASIS ή την εφαρμογή ("Υπηρεσία"), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί να δεσμεύεστε από τους Όρους. Η OASIS διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τις εν λόγω τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την περιοδική προβολή των Όρων. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά από μια αλλαγή ή ενημέρωσηθα συνιστά αποδοχή σας για τους αναθεωρημένους Όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας και να ακυρώσετε όλους τους λογαριασμούς των οποίων έχετε κάνει χρήση.

Αν παραβιάζετε τους Όρους, η OASIS διατηρεί το δικαίωμα ναεκδώσει μια προειδοποίηση σχετικά με την παραβίαση ή αμέσως να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε ή όλους τους λογαριασμούς που έχετε δημιουργήσει με τη χρήση της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι OASIS δεν χρειάζεται να σας προσφέρει μια ανακοίνωση πριν από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας , αλλά μπορεί να το πράξει.

Παραβίαση των Όρων ή άλλων κανόνων τηςOASIS.ΗOASIS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι OASIS μπορεί να διακόψει την Υπηρεσία ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε εύλογο λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, χωρίς ευθύνη.

Δηλώνετε ότι είστε 13 ετών ή μεγαλύτεροι. Αν είστε μεταξύ των ηλικιών 13 και 18, δηλώνετε ότι ο νόμιμος κηδεμόνας σας έχει ελέγξει και συμφωνεί με τους Όρους.

Πνευματική Ιδιοκτησία / Κυριότητα

Όλα το υλικό που αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, σχέδια, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό, μουσική, ήχο και άλλα αρχεία, και η επιλογή και διάταξή τους) προστατεύονται από το νόμο για μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Το σύνολο του περιεχομένου της Υπηρεσίας πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και / ή παρόμοιους νόμους άλλων δικαιοδοσιών.

Sie stimmen zu, Ihr Passwort jederzeit zu hüten und es nicht anderen Personen preiszugeben. Sie sind für die Handlungen aller Personen, die Ihr Passwort benutzen und sich mit Ihrem Konto anmelden, verantwortlich. Um dabei zu helfen, die Sicherheit Ihres Passwortes zu gewähren, müssen Sie Ihren Computer frei von Viren und anderer bösartigen Programmen einschließlich Trojanern halten. Sie müssen Ihr Passwort in Übereinstimmung mit den auf unserer Seite angegebenen Passwort-Anforderungen benutzen. Echte Mitarbeiter von OASIS werden Sie niemals nach Ihrem Passwort fragen. Falls Sie glauben, dass jemand Ihr Passwort gestohlen hat oder sich auf andere Weise Zugang zu Ihrem Konto verschafft hat, schicken Sie bitte eine Anfrage zur Wiederherstellung eines verlorenen Kontos mit Hilfe der entsprechenden, auf jeder Seite eines OASIS-Produktes zu findenden, Links "Passwort vergessen" ab. Ihr Geld kann Ihnen allerdings nicht zurückerstattet werden und Sie können auch keine Entschädigung erhalten.

Συμφωνείτε ότι υλικό που αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αντιγραφεί, διανεμηθεί, πλαισιωθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, λήφθεί, να ταχυδρομηθεί, να τεμαχιστεί ,να μεταδοθεί ή να πωληθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, , ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια OASIS, με την εξαίρεση ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για το δικό σας περιεχόμενο Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα δημοσιεύσετε νόμιμα στην Ιστοσελίδα. Για όλες τις άλλες χρήσεις του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων προϊόντων,απαιτείται έγγραφη άδεια από τοOASIS. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Η OASIS ή / και οι δικαιοπάροχοι της παραμένουν οι κάτοχοι του δικαιώματος, τίτλου και συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα υλικά που δημοσιεύτηκε στις Υπηρεσίες του OASIS. Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας με τη χρήση της Υπηρεσίας ή με την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό που στάλθηκε στην Υπηρεσία από τον OASIS, ή οποιωνδήποτε παράγωγων έργων αυτών.

Η OASIS σας παραχωρεί μία προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή, περιορισμένη άδειαγια να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μόνο για το σκοπό του την προβολή και τη χρήση των υπηρεσιώνκαι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η άδεια σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες περιορίζεται από αυτούς τους Όρους.

Περιεχόμενο Χρήστη

Συμφωνείτε ότι είστε πρόθυμοι για τη δημοσίευση του περιεχομένου για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα εργαλεία που παρέχονται από την OASIS. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να διανείμετε, πωλήσετε, μεταβιβάσετε αυτό το περιεχόμενο ή / και την εφαρμογή με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε χώρα, ή σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο ή άλλο μέσο, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του OASIS.

Οποιαδήποτε δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες και η επιλογή και διάταξή τους, (εφεξής «Περιεχόμενο Χρήστη») που αποστέλλονται στην Υπηρεσία υπόκεινται, εν όλω ή εν μέρει, σε απεριόριστη εμπορική, μη-εμπορική και / ή διαφημιστικούς χρήση του OASIS. Τα κείμενα, γραφικά και φωτογραφίες που έχετε ανεβάσειείναιαποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο το Περιεχόμενο Χρήστη προήλθε. Έτσι, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι, και OASIS δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν αρχεία που οι χρήστες ανεβάζουν. Η OASIS μπορεί να ρυθμίσει το Περιεχόμενο Χρήστη και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ποιότητα ή την ακεραιότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που ανακοινώνεται μέσω της εφαρμογής OASIS. Με τη χρήση του ΟΑΣΗΣ, θα αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι μπορεί να εκτεθούν σε υλικό που μπορεί να βρείτε προσβλητικό ή ανάρμοστο. Συμφωνείτε ότι η OASIS δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, των σφαλμάτων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη.

Η OASIS διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει και να διαγράψετε οριστικά κάθε Περιεχόμενο Χρήστη από την Υπηρεσία με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εικονικά Νομίσματα / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει την ευκαιρία να αγοράσετε εικονικάνομίσματα παιχνιδιού ("εικονικό νόμισμα") και μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλλετε ένα τέλος χρησιμοποιώντας "πραγματικά χρήματα" για να αποκτήσετε το εικονικό νόμισμα. Εικονικό νόμισμα δεν μπορεί ποτέ να εξαγοραστεί γιαπραγματικά χρήματα, αγαθά, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της νομισματικής αξίας μετοχών από τοOASIS ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Η αγορά σας εικονικών νομισμάτων είναι οριστική και δεν επιστρέφονται, ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται, με εξαίρεση κατά την απόλυτη κρίση του OASIS. Δεν μπορείτε να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε εικονικό νόμισμα έξω από την Υπηρεσία ή έξω από την πλατφόρμα συναλλαγώνOASIS. Κάτι τέτοιο αποτελεί παραβίαση των Όρων και μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας με την Υπηρεσία ή / και νομικά μέτρα.

OASIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διαχειριστεί, να ελέγξει και / ή να εξαλείψει τον τύπο, τη φύση ή την αξία των εικονικών αγαθών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των εικονικών αγαθών παιχνιδιού μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης. Τα ανώτατα ρεκόρ στην υπηρεσία θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια.Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία λειτουργεί υπό ασφαλές περιβάλλον για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια.

Κανόνες συμπεριφοράς / Χρήση

Η Υπηρεσία OASIS μπορεί να παρέχει τα κανάλια επικοινωνίας, όπως τα φόρουμ, τις κοινότητες ή περιοχές συνομιλίας ("κανάλια επικοινωνίας") που έχουν σχεδιαστεί για να σας δώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της υπηρεσίας. Οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι βασικοί για τη λειτουργία της υπηρεσίας, και η OASIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διαχειριστεί, να ελέγξει και / ή να καταγγείλει το σύνολο ή μέρος των καναλιών. Η OASIS δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί αυτά τα κανάλια επικοινωνίας, αλλά μπορεί να το πράξει και διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει το υλικό που δημοσιεύεται στα κανάλια επικοινωνίας και να απομακρύνει τυχόν υλικά, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η OASIS μπορεί επίσης να καταγγείλει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε κανάλια επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους κανόνες ή τους Όρους των διαύλων επικοινωνίας. Αναγνωρίζετε ότι τα chats, ή το υλικό που δημοσιεύεται από τους χρήστες στα κανάλια επικοινωνίας δεν μπορούν ούτε να επικυρώνονται ούτε να ελέγχονται από την OASIS, και αυτές οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιολογημένες ή εγκεκριμένες από την OASIS. Η OASIS δεν θα έχει σε καμία περίπτωσηευθύνη για κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο των καναλιών επικοινωνίας.

Συμφωνείτε ότι όλες οι επικοινωνίες σας με τα κανάλια επικοινωνίας είναι δημόσιες, και έτσι δεν έχετε καμία προσδοκίαιδιωτικότητας σχετικά με τη χρήση των καναλιών επικοινωνίας. Η OASIS δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που επιλέγετε να μοιραστείτε στα κανάλια επικοινωνίας, ή για τις ενέργειες των άλλων χρηστών.

Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι νόμιμη και ότι θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες χρήσης. Για την προώθηση των προαναφερθέντων, και ως παράδειγμα και όχι ως περιορισμό, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για :
• δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά , χρήση ή διάδοση υλικού που είναι αισχρό, άσεμνο, χυδαίο, πορνογραφικό ή αποδοκιμαστέο
• δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, γελοιοποίηση, μακέτα, μίσος, απειλή, παρενόχληση, εκφοβισμό ή κατάχρηση,φυλετικό ή εθνικό μίσος ή, κατά την άποψη ενός εύλογου ατόμου, προσβλητικό ή ανάρμοστο
• αποστολή μηνυμάτων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προσωπική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, χωρίς περιορισμό, διαφημιστικό υλικό, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων, πολιτικές εκστρατείες, μαζική αλληλογραφία και την αποστολή «spam», ή κάνει οποιαδήποτε εμπορική χρήση των προσφορών μας.
• απομίμηση άλλου ατόμου, δείχνει ότι είστε υπάλληλος ενός OASIS ή ένας εκπρόσωπος του OASIS (αν δεν είναι), ή προσπαθούν να παραπλανήσουν τους χρήστες υπονοώντας ότι εκπροσωπείτε την OASIS με οποιονδήποτε τρόπο
• ανεβάσετε ή να μεταδώσετε (ή να επιχειρήσετε να ανεβάσετε ή να μεταφέρετε) τα αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, cancelbots, κατεστραμμένα αρχεία ή δεδομένα, ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας ήυπολογιστές άλλων χρηστών
• παραβιάσετε τη συμβατική, την προσωπική, την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένηςτης χρήσης, μεταφόρτωσης, μετάδοσης, διανομής, ή με άλλο τρόπο διάθεσης τυχόν πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, ή άλλο δικαίωμα του κάθε μέρους (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής ή δημοσιότητας)
• απόσπαση ή την επικοινωνία σε πραγματικό κόσμο τα προσωπικά στοιχεία του παίκτη μέσα σε μια υπηρεσία OASIS ή από ή μέσω μιας υπηρεσίας OASIS ή οποιοδήποτε σχετικό πίνακα ανακοινώσεων.
• προσπάθεια για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης ή άλλα προσωπικά στοιχεία από άλλα μέλη
• Διαταραχή ή παρακάμψη χαρακτηριστικού ασφαλείας OASIS Παιχνίδια Προσφοράς ή κάποιο χαρακτηριστικό που περιορίζει ή επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση ή την πρόσβαση σε Προσφέροντας μια όαση του
• χρησιμοποιούν σωστά τα κανάλια υποστήριξης ή κουμπιά καταγγελίας για να κάνουν ψευδείς αναφορές στοOASIS
• ανάπτυξη, διανομή, ή δημόσια ενημέρωση των υπόλοιπων μελών για"auto" προγράμματα λογισμικού, "macro" προγράμματα λογισμικού ή άλλων "χρησιμότητας εξαπάτησης" προγραμμάτων λογισμικού ή εφαρμογών κατά παράβαση των ισχυουσών συμφωνιών των Όρων Χρήσης
• εκμετάλλευση, διανομή ή δημόσια ενημέρωση των υπόλοιπων μελώνγια κάθε σφάλμα του παιχνιδιού, miscue ή bug το οποίο δίνειακούσιο πλεονέκτημα
• παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, ή προωθεί ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, hacking, ρωγμές ή διανομής πλαστού λογισμικού, ή απατεώνες για την Υπηρεσία
• Η συμμετοχή σε απάτη ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που η OASIS θεωρεί ότι είναι σε σύγκρουση με το πνεύμα της OASIS.

Αποποίηση Εγγύησης Περιορισμός της ευθύνης
Η OASIS δεν υπόσχετε ότι: • η υπηρεσία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας εντελώς
• δεν θα γίνει παρεμβολή στην υπηρεσία και θα παρέχεται έγκαιρα όλη την ώρα.

Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η OASIS, στελέχη, διευθυντές, υπαλληλοι και πράκτορες αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή συνεπάγεται, σε σχέση με την ιστοσελίδα σας και τη χρήση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων του τίτλου, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης, την ακρίβεια, την εξουσία, την πληρότητα, τη χρησιμότητα και την επικαιρότητα.

Η OASIS δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου της Υπηρεσίας για το περιεχόμενο των sites που σχετίζονται με την Υπηρεσία και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε (i) λάθη, λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου, (ii) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας και τη χρήση της Υπηρεσίας, (iii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών εξυπηρετητών και / ή οποιουδήποτε και όλων των προσωπικών πληροφοριών και / ή οικονομικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά , (iv) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση μετάδοσης προς ή από την Υπηρεσία, (v) οποιαδήποτε σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους, ή τα παρόμοια που μπορεί να μεταδοθεί ή μέσω της υπηρεσίας από οποιονδήποτε τρίτο, και / ή (vi) τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδοθεί ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η OASIS, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι πράκτορες, οιανάδοχοι, οι συνεργάτες και οι υπαλληλοι της δεν φέρει ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, ή αποθετικές ζημιές προκύψουν συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας ή άλλα υλικά για, πρόσβαση μέσω του ή να κατεβάσει από την Υπηρεσία, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, και κατά πόσον ή όχι OASIS έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός της ευθύνης ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Η OASIS δεν θα είναι υπεύθυνη για τις υποβολές χρηστών ή δυσφημιστικό, προσβλητικό ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου και ότι ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας από την ανωτέρω βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε OASIS, και κάθε ένα από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, τους αναδόχους, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της, αβλαβείς από και έναντι κάθε απώλεια, ευθύνη, αξίωση, απαίτηση, ζημία, κόστος και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από ή σε σχέση με (i) τη χρήση και την πρόσβαση στην Υπηρεσία? (ii) παραβίαση οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας? (iii) παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιοκτησία, ή δικαίωμα μυστικότητας? (iv) οποιαδήποτε ισχυρίζονται ότι ένας από σας υποβολές χρηστών προκάλεσε ζημιές σε τρίτους? ή (v) οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή μερίδιο ή μέσω της Υπηρεσίας.

Τροποποίηση, Αναστολή και Τερματισμός Υπηρεσιών

Μεταβάλλουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Εμείς μπορεί να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά, καινα αναστείλουμε ή να σταματήσουμε μια υπηρεσία εντελώς.

• Η αναστολή της Υπηρεσίας που προκαλείται από τη συντήρηση ή την αναβάθμιση του συστήματος.Η OASIS καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώνει τους χρήστες εκ των προτέρων.
• Η αναστολή της Υπηρεσίας που προκαλείται από τη συντήρηση ή την αναβάθμιση του συστήματος.Η OASIS καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώνει τους χρήστες εκ των προτέρων.
• Παραβίαση της κοινωνικής ηθικής, των ισχύοντων νόμων ή κανονισμων.Η OASIS διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την Υπηρεσία αμέσως.
• Παραβίαση των Όρων ή των κανόνων των OASIS.Η OASIS λαμβάνει μέτρα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε συστάσεις, προσωρινή απομόνωση, η απομόνωση, να αναστείλει τους λογαριασμούς, ή να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς, να τερματίσει ή να αναστείλει ή να περιορίσει τη διάθεσή τους στους ίδιους τους χρήστες.
• Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, η OASIS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας εντός 15 ημερών. Παρέχετε ότι η αναστολή ή η παύση είναι απρόβλεπτη, Εκ των προτέρων γνωστοποίηση δεν είναι απαραίτητη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η OASIS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, που προκλήθηκε από την αναστολή ή την υπηρεσία τερματισμού, των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου.
• Αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία για 90 ημέρες συνεχόμενα, ο λογαριασμός των εν λόγω χρηστών θα απενεργοποιούνται από την OASIS.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Με την επίσκεψη ή τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι οι νόμοι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της σύγκρουσης νόμων και ανεξάρτητα από τη θέση σας, θα διέπουν αυτούς τους Όρους Χρήσης και κάθε διαφορά κάθε είδους που ενδέχεται να ανακύψουν ανάμεσα σε εσάς και OASIS. Οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά ανάμεσα σε εσάς και το OASIS που προκύπτει στο σύνολό της ή εν μέρει, από τη χρήση της Υπηρεσίας αποφασίζεται αποκλειστικά από αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται στην Haidian District, Πεκίνο, και εσείς, συμφωνείτενα παραιτηθείτε από όλες τις ενστάσεις της έλλειψης από προσωπική δικαιοδοσία και forum non conveniens με σεβασμό στον τόπο διεξαγωγής και δικαιοδοσία στο Πεκίνο.

Η OASIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, καιείναι δική σας ευθύνη να επανεξετάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η χρήση τουOASIS μετά από κάθε τροποποίηση των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας θα δηλώνετε τη συναίνεσή σας και την αποδοχή των αναθεωρημένων όρων.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η OASIS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ αδύνατη.