OBS: vår "Integritets- och cookiespolicy" har uppdaterats den 19 februari 2019. Tveka inte att höra av er till oss härvid behov.

OASIS GAMES LIMITED (nedan kallad "OASIS ")  ,har åtagit sig att skydda integriteten för sina online-användare (nedan kallade ("du" eller "användare"). ntegritets- och cookiespolicyn syftar till att informera dig om hur OASIS samlar in, lagrar, använder och hanterar informationen som du tillhandahåller när du använder något av OASISs spel eller appar (nedan kallade ("tjänsterna").
Vi hänvisar till personuppgiftsansvarig enligt Allmän uppgiftsskyddsförordning (“BRP”)utfärdat av Europeiska unionen(“EU”)Kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på privacy@oasgames.comom du har några frågor om integritet.
Denna Integritets- och cookiespolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om väsentliga förändringar genom att publicera den senaste integritets- och cookiespolicyn på webbplatsen. Du bör konsultera integritets- och cookiespolicyn regelbundet för eventuella relevanta ändringar.

1. Information som samlas in och används

All information om dig som samlas in av OASIS används främst för att tillhandahålla hantering, förbättra våra tjänster och programvara och göra navigering och nöje av tjänsterna enkelt tillgängliga för dig. Vilken information vi samlar in beror på vilka tjänster du har använt och hur du använder dem.

1.1 Personuppgifter som du tillhandahåller direkt till oss

Att tillhandahålla dina personuppgifter är ett villkor som är nödvändigt för avtalets prestanda, verifiering, transaktionens slutförande, godkännande av villkoren och din frågehantering.
Vi kommer att samla in dina personuppgifter när du interagerar med våra tjänster (till exempel med hjälp av tjänsteregistrering och skapande av ett konto, köp av tjänster, tillgångar, innehåll eller spelinlämning och/eller försäljning, eller teknisk supportapplikation eller nedladdning av programvara, registrering och/eller installation, eller frisläppning av innehåll via tjänster, med mera).
Dessa personuppgifter inkluderar:


• Ditt användarnamn, e-postadress, land och lösenord;
• Din information i ditt OASIS konto;
• Säkerhetsproblem och svar;
• All information som du tillhandahåller när du söker vår hjälp, till exempel ditt namn och register över problem som uppstått;
• All information som du tillhandahåller när du deltar i tävlingar eller tur-dragningar. Om du vinner kan vi komma att samla in din e-postadress och/eller nationell identitetsinformation för ackreditering, vinstutdelning och beskattning, med mera. Observera att OASIS inte kan se dina betalningsuppgifter och faktureringsinformation, eftersom köpet av virtuella produkter som tillhandahålls av denna tjänst hanteras av tredje part.

1.2 Annan information vi samlar in när du använder våra tjänster

När du använder våra produkter kommer vi automatiskt att samla in följande kompletterande information:


• IP adress;
• Mobil och annan hårdvaru- eller enhetsidentifierare;
• Webbläsarinformation, inklusive din webbläsartyp och valt språk;
• Rekommenderad sida och avslutningssida, inklusive inloggningssida och besökt sida;
• Plattformstyp;
• Information om media, enhet, hårdvara och mjukvara, till exempel dina hårdvaruinställningar och tillbehör, installerad eller använd mjukvara och uppdateringar och närvaro av plugin-program som krävs;
• Detaljer om alla tjänster du använder och ditt användningsläge;
• Information om enhetshändelser, inklusive kraschrapport, begärd och rekommenderad URL, samt information om systemaktivitet;
• Ditt köp av virtuella produkter eller andra affärsaktiviteter;
• Framstegshändelser som används för att markera ditt schema eller åtgärder i spelet;
• Resurshändelser, såsom ditt förvärv eller förbrukning av virtuell valuta för spel;
• Designhändelser som registrerar ditt beteende i spel, vilket hänvisar till alla aspekter av speldesign, inklusive men inte begränsat till nivå- eller rolldesign, utmärkelser och social interaktion, med mera;
• Felhändelser, till exempel eventuella fel du gör när du använder något spel;
• Anpassade fält som kan innehålla spelparametrar som du har definierat;

1.3 Information från tredje part till oss

Genom att registrera dig för att använda våra produkter på en tredje parts plattform, har du kommit överens om att till oss tillhandahålla kontoinformationen för din tredje parts plattform för att skapa ett OASIS-konto för dig. När du använder OASIS-produkter på dessa plattformar måste du ha ett OASIS-konto. Vi kommer att få de personuppgifter som du tillhandahåller från dessa tredje parter, inklusive ditt namn, e-postadress, online-ID och land, med mera, men inte ditt kreditkortsnummer eller annan finansiell information.
Sådana tredje parts plattformar inkluderar, men är inte begränsade till:


• PlayStation®3 & PlayStation®4 (spelmaskin)
• Nintendo Switch™ (en Nintendo-spelprodukt)
• Mobil plattform
• Facebook
• Google Store
• App Store

I syfte att förbättra tjänsterna totalt sett kommer OASIS att integrera och/eller analysera all information i ditt spel. Vi förtydligar härmed att vi aldrig kommer att fatta några beslut med rättslig effekt eller liknande betydande inverkan för dig, och vårt syfte är bara att ge dig en bättre användarupplevelse för att förbättra vår servicenivå.
Om du inte vill att vi ska samla in och behandla dina personuppgifter, kan du när som helst be oss att sluta. Se Artikel 3 nedan för sådan åtgärd.

2. Urval

Du kan välja om du vill ge oss dina personuppgifter och besluta om sådan information kan delas. I allmänna fall kommer vi bara att be dig tillhandahålla sådana personuppgifter som krävs för de tjänster du ansöker om. Du kan godkänna vår insamling eller dra tillbaka ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke kan du kontakta oss via privacy@oasgames.comatt tala om ditt val. Tillbakadragande av samtycke påverkar dock inte den information som behandlats tidigare. I vissa fall kommer ditt tillbakadragande av sådant samtycke eller ovilja att dela din information med oss resultera i att färre tjänster erhålles.

3. Ändra eller radera din information

Enligt personuppgiftslagen (i förekommande fall), har du registrerade rättigheter till en viss grad, inklusive: (i) begära att konsultera och korrigera dina personuppgifter; (ii) begära att begränsa eller motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter; (iii) begära att kopior av dina personuppgifter lämnas till dig eller en tredje part i digitalt format; (iv) fråga oss om hur dina personuppgifter används; (v) ta bort dina personuppgifter eftersom OASIS inte har någon laglig skyldighet att föra några register; och/eller annan rätt som tillåts enligt tillämplig lag om dataskydd. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta OASIS GAMES viaprivacy@oasgames.com.Det bör göras klart för dig att ditt konto kommer att bli ogiltigt om dina personuppgifter raderas/tas bort eller helt överförs till en tredje part. Om du är besökare eller användare från någon annanstans än EU kommer dina personuppgifter att samlas in, behandlas och lagras direkt i våra affärsfaciliteter. Oavsett plats där vi samlar in personuppgifter kommer vi att vidta alla kommersiella åtgärder för att skydda din integritet enligt Artikel 6 i policyn. Om du inte håller med om vår insamling, bearbetning, lagring och leverans av dina personuppgifter, lämna inte in dina personuppgifter och sluta använda tjänsterna på begäran.

4. Informationsdelning eller avslöjande

Såvida vi inte tillhandahåller några produkter eller tjänster som krävs av dig eller vi har fått ditt tillstånd, eller i någon av följande omständigheter kommer vi aldrig att dela några personuppgifter som direkt identifierar dig med några icke relaterade tredje parter:

• Rättsliga skäl;
• Uppfyllelse av tillämpliga servicevillkor, inklusive utredning av eventuella kränkningar;
• Upptäckt, skydd eller hantering av bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem;
• Skydd av rättigheter, egendom eller säkerhet för OASIS, dig själv eller allmänheten från skador enligt vad som krävs enligt lag eller i den utsträckning som tillåts av lag;
• Tillhandahållande av tjänster du behöver vid behov; Då vi tecknar ett avtal med en tredje part för att tillhandahålla viss del av de tjänster du ansöker om, eller för att hjälpa oss att analysera tjänster eller information om dig som samlas in av oss (med ditt samtycke) kan OASIS lämna din information till sådan tredje part, eller sådan tredje part kommer att samla in din information på uppdrag av oss. När våra tredje parts agenter eller tjänsteleverantörer samlar in eller tar emot dina personuppgifter, kommer vi att kräva att de endast använder dem i den utsträckning som krävs och strikt följer alla syften och standarder i enlighet med denna policy. Dessutom kan vi lämna ut din information till tredje part under företagets omorganisation, sammanslagning eller konsolidering, eller de till vilka vi säljer alla eller de flesta av våra tillgångar, och kommer att begära ditt förhandsgodkännande enligt vad som krävs enligt lag för detta. Sammanfattningsvis kommer vi att kryptera, aggregera och/eller anonymisera eller på annat sätt bearbeta all information som samlas in av tjänsterna för att undvika att identifiera dig med sådan information. Vår användning och utlämnande av information som inte kan identifieras under aggregering, anonymitet eller annan behandling kommer inte att omfattas av integritets- och cookiespolicyn. Vi kan avslöja den till andra, inklusive spelutvecklare, annonsörer, utgivare, affärspartners, sponsorer och andra tredje parter, för alla ändamål.

5. Internationell leverans

För alla syften som anges i denna policy kan din information levereras eller överföras till andra länder än din bosättningsort för lagring och behandling. Leverans av dessa uppgifter är ett nödvändigt villkor för tillhandahållande av de tjänster som anges i denna policy. Men om dina personuppgifter levereras till ett land som inte kan tillhandahålla en liknande skyddsnivå som i ditt land eller tillräcklig nivå, kommer vi att betrakta dina personuppgifter som de som omfattas av skyddsåtgärder i denna policy. Vi hjälper dig att utveckla alla lämpliga skydd enligt standardavtal, bindande företagsregler och andra rättsliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter kan skyddas av integritets- och cookiespolicyn.

6. Säkerhet

För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande har OASIS vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dock kan OASIS inte garantera att de nuvarande säkerhetsåtgärderna är 100 % perfekta. Dessutom, är vi inte ansvariga för utlämnande av personuppgifter på grund av ditt utlämnande av dem till allmänheten och/eller olämplig användning av våra tjänster. Om vi inte är lagligt skyldiga att behålla din information, till exempel i syfte att lösa tvister, implementera våra användarvillkor eller andra användaravtal, eller uppfylla lagkrav, kommer vi att behålla din information och data inom den nödvändiga tidsfristen eller en period som vi har kommit överens om med dig; i detta fall får dina personuppgifter inte användas för något annat syfte.

7. Kakor

Cookies är små datafiler som OASIS överför till din dators hårddisk för registerföring. De används vanligtvis för att snabbt identifiera en användares dator och "komma ihåg" vad användaren har åtkomst till. När du går in i eller tittar på innehållet i OASIS-SPELEN kommer vår server att skicka cookies till din dator, som kan innehålla information som är länkad till dina personuppgifter. Syftet är att förbättra kvaliteten på våra tjänster, skräddarsy rekommendationer till dina intressen och göra tjänsterna mer praktiska och enklare att använda. Du kan stänga av dessa cookies när som helst, men detta kommer att förhindra dig från att använda alla delar eller funktioner i tjänsterna. OASIS samarbetar med tredje parter som tillhandahåller analys- och marknadsföringstjänster. För att optimera tjänsternas användarupplevelse tillåter vi dessa tredje parter att installera cookies i din webbläsare för att få information om din användning av tjänsterna. Vi kan inte få åtkomst till cookies eller annan teknik som ställs in på din elektroniska enhet av oberoende tredje parts reklamteknologi, reklamserver eller annonsnätverk, och vår cookiespolicy styr inte heller deras användning. När du stänger webbläsaren kommer din dator att ta bort sessionscookies. Du kan ställa in att sluta acceptera cookies i alternativmenyn i din webbläsare, eller meddelas innan du accepterar cookies från webbplatserna du besöker.

8. Politik angående barn

Vi är särskilt skyldiga att skydda personuppgifter som erhållits från barn. Tjänsterna är avsedda för vanliga användare, och OASIS kommer inte avsiktligt att samla in personuppgifter från barn. När användaren anser sig vara ett barn (dvs. under 16 år eller under minimiåldern i det aktuella området), kommer vi att begära hans/hennes förälders samtycke innan vi samlar in, använder och delar personuppgifter om honom/henne i enlighet med gällande lagar. Vi skyddar informationen som samlas in i enlighet med denna integritets- och cookiespolicy. Om vi gör stora förändringar i hur vi använder, samlar in eller delar barns personuppgifter, kommer vi att meddela deras föräldrar via e-post för att få deras verifierbara samtycke till det nya sättet att använda deras barns personuppgifter. Om du, en förälder eller vårdnadshavare, upptäcker att ditt barn har lämnat information till oss utan ditt samtycke, eller om du vill återkalla ditt tidigare samtycke, se informationen som samlats in från ditt barn, eller ta bort sådan information, vänligen kontakta oss viaprivacy@oasgames.com. OASIS inser vikten av att skydda barns integritet och uppmuntrar föräldrar att regelbundet kontrollera och övervaka sina barns användning av online-aktiviteter.

9. Kontakta oss! 


Om du har några frågor om denna integritets- och cookiespolicy, kontakta oss via privacy@oasgames.com