Obs: Vår sekretesspolicy kommer att uppdateras den 25 5. Om du undrar något får du gärna kontakta oss här.

Oasis Games limited (nedan ”Oasis”) arbetar ständigt för att skydda privat information om sina onlineanvändare (nedan ”du” eller ”användare”). I vår policy för sekretess och kakor presenterar vi hur Oasis samlar, sparar, använder och hanterar information om dig och andra användare från våra spel, appar och program (nedan ”tjänster”).
1.1 Vi behandlar uppgifter i enlighet med EU:s GDPR. Om du har frågor angående detta är du välkommen att maila våra personuppgiftsansvariga på följande adress:privacy@oasgames.com.
1.2Vår policy för sekretess och kakor kan komma att uppdateras. Vi kommer att informera alla våra användare genom meddelande på vår hemsida vid större förändringar. Vi ber dig därför hålla ett öga på vår policy för att vara uppdaterad på hur den utvecklas.

Hur vi samlar in och använder information

Oasis samlar i huvudsak in information om våra användare i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och erbjuda en bättre upplevelse för våra användare.
Vi samlar in uppgifter om de tjänster du använder samt hur du använder dem.

2.1 Information som du aktivt lämnar

Vi måste behandla personuppgifter för att upprätta avtal, verifiera och genomföra transaktioner samt hantera eventuella tillstånd från dig.
Insamlandet av personlig information är en nödvändighet för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster (ex. när du skapar ett konto; genomför köp; tillhandahåller/säljer resurser, innehåll eller spel; ansöker om teknisk support; laddar ner, öppnar konto eller installerar programvara från oss; sänder meddelanden på våra servrar etc.).
Vi samlar in information rörande:
•    Användarnamn, e-post, nationalitet och lösenord
•    Kontoinformation för konton hos oss
•    Säkerhetsfrågor och svar på dessa
•    Information som du uppger när du kontaktar vår support, så som namn och uppgifter om problem du stött på i våra tjänster
•    Information som behandlas i vissa evenemang, så som e-post och identitetsuppgifter som kan behövas för att vi ska kunna skicka ut belöningar
OBS: Köp av digital spel-valuta hanteras alltid av tredje part. Oasis samlar aldrig in och får aldrig in känsliga betalningsuppgifter från våra användare, så som bank- och kortuppgifter.

2.2 Andra uppgifter som vi samlar in

När du använder våra tjänster samlas följande uppgifter automatiskt in:
•    IP-adress
•    ID-nummer för mobil och övrig hårdvara
•    Webbläsaruppgifter, angående bl.a. webbläsartyp och språkinställningar
•    Rekommenderade sidor och utloggningssidor, vilket även om fattar inloggningssidor och besökta sidor
•    Plattform som används
•    Uppgifter om media, enhet, hårdvara och mjukvara. Ex. Hårdvaruinställningar och tillbehör; installation eller mjukvara som används för att använda våra tjänster samt deras uppdateringsinställningar, samt uppgifter om eventuella tillägg och insticksmoduler
•    Information om vilka tjänster du använder samt hur du använder dessa
•    Enhetsinformation så som kraschrapporter, sökta och rekommenderade URL-adresser samt uppgifter om systemaktivitet
•    Uppgifter om köpt spel-valuta och övrig transaktionsinformation
•    Information om hur du utvecklas i våra spel
•    Information om spel-valuta, ex. hur mycket du köpt och hur mycket du fått i bonus av systemet
•    Spelinställningar och spelhändelser, omfattar samtliga aspekter av spelet, t.ex. nivå, karaktärsinställningar, belöningar, interaktion med andra spelare etc.
•    Felmeddelanden, de felmeddelanden våra spelare får om de stöter på problem i spelet
•    Kan omfatta all information du uppger i våra tjänster.

2.3 Tredjepartsinformation

Om du använder våra tjänster med ett konto hos tredje part så har du redan godkänt att vi får ta del av vissa kontouppgifter från tredje part för att skapa ett Oasiskonto, vilket krävs för att kunna använda våra tjänster. Information vi får från tredje part omfattar namn, e-postadress, online-ID, nationalitet etc. Vi får aldrig uppgifter om kreditkortsnummer eller andra bank- och kortuppgifter.
Vi har tredjepartssammarbeten med bl.a.:
•    PlayStation® 3&PlayStation® 4 (spelkonsol)
•    Nintendo Switch™
•    Mobila plattformar
•    Facebook
•    Google Play
•    App Store

2.4För att förbättra våra tjänster slår vi ihop och analyserar den data vi samlar in. Vårt mål med detta är endast för att förbättra våra tjänster och data används inte på något sätt som skadar eller påverkar våra användare i juridisk mening.
2.5Om du inte vill att vi ska samla in uppgifter om dig kan du när som helst be oss att sluta. Se punkt 4.2 för att se hur du går tillväga.

Kakor

Kakor är en sorts datafiler som vi använder för att spara information på din enhet. Oftast används kakor för att våra tjänster snabbare ska kunna identifiera din enhet och komma ihåg innehåll du tagit del av. När du använder våra tjänster kommer vår server att skicka kakor till din enhet. I dessa kakor kan det finnas uppgifter som går att koppla till dig. Målet med detta är att höja kvaliteten på våra tjänster och erbjuda ytterligare tjänster som passar dina intressen. Du kan när du vill hindra att kakor sparas på din enhet. Detta kan dock leda till att du inte får full tillgång till alla våra tjänster då vissa av dem är beroende av kakor för att fungera.

3.1Oasis samarbetar med tredje part för att analysera och hantera data. För att förbättra våra tjänster tillåter vi att dessa tredje parter kan läsa av innehållet i de kakor våra tjänster sparar ner på din enhet. Vi läser inte av och hanterar kakor från tredje part som sparats på din enhet utan att först ha avtal med dessa.
3.2 När du stänger din webbläsare raderas automatiskt dialogkakor. Bland inställningarna i din webbläsare kan du ta bort kakor som sparats på din enhet samt hindra att nya kakor sparas.

Uppdatera eller ta bort din information

4.1 Enligt GDPR har du följande rättigheter: (i) du har rätt att läsa och rätta personuppgifter; (ii) begränsa eller hindra hanterandet av dina personuppgifter; (iii) begära att få de uppgifter som sparats om dig utlämnade till dig eller tredje part; (iv) ta del av hur vi hanterar dina uppgifter; (v) begära att Oasis raderar eller slutar hantera data rörande dig.
4.2 Om du vill göra något av ovanstående ber vi dig kontakta oss på privacy@oasgames.com. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att om du ber om att få samtliga uppgifter om dig raderade eller utlämnade till tredje part så kommer detta att innebära att ditt konto avslutas.

Utlämnande av uppgifter

Vi delar med oss av dina uppgifter med din tillåtelse eller när det krävs för att erbjuda den tjänst som du efterfrågar. I annat fall är det bara i följande undantagsfall som vi delar med oss av din information:
•    När lagen så föreskriver
•    När en viss handlings laglighet utreds
•    I säkerhetssyfte för att utreda och skydda mot bedrägerier
•    Inom lagens ramar för att skydda Oasis, dina och allmänhetens rättigheter, tillgångar och säkerhet.
•    För att erbjuda de tjänster du efterfrågar.
5.1 Om vi har avtal med tredje part om att tillhandahålla en del av den tjänst du efterfrågar eller i de fall tredje part hjälper oss att analysera den data vi samlar in kommer vi att dela insamlade data med tredje part eller representant för tredje part (förutsatt att vi har ditt medgivande). I de fall data delas med tredje part har vi stränga krav om hur den får användas och att den hanteras i enlighet med vad som uttrycks i denna policy.
5.2 Förutom de fall som nämns ovan kan omorganisationer, fusioner eller uppköp resultera i att de uppgifter vi samlat in delas till extern part. Skulle detta hända kommer vi först att be om ditt tillstånd när lagen så kräver.
5.3 Avslutningsvis krypterar vi, sammanställer och/eller anonymiserar insamlade data i sådan form att den inte går att koppla till din identitet. Dessa sammanställningar med anonymiserade data omfattas inte av de begränsningar som nämns i vår policy för sekretess och cookies. Anonymiserade data kan därför delas med tredje part, så som spelutvecklare, marknadsföringsagenter, förlag, partners, sponsorer och andra tredje parter.

Gränsöverskridande datahantering

För att uppnå målet med denna policy kan dina uppgifter skickas över landgränser för att sparas och hanteras i ett annat land. Den här hanteringen är en del av vår sekretesspolicy. Dina data kan komma att skickas till länder utanför EU:s jurisdiktion och dessa länder kan ha en lägre säkerhetsnivå än den som krävs inom EU. Om så är fallet kommer vi i förväg att be om din tillåtelse i förväg. Vi kommer att vidta de åtgärder som krävs för att din data hanteras på ett säkert sätt i enlighet med får policy för sekretess och kakor.

Säkerhet

Oasis vidtar åtgärder för att förhindra att dina data förloras eller läcker till ej auktoriserad part, men Oasis har ingen möjlighet att erbjuda garantier för att de åtgärder vi vidtar ger ett ogenomträngligt skydd. Oasis tar inget ansvar för data som sprids på detta sätt eller som på grund av användarens egen oaktsamhet kommer tredje part till del. Vi vill påminna om att e-post och sms inte är säkra system och vi råder samtliga användare att undvika att uppge personlig information vid kontakt ed oss genom dessa kanaler. Vårt åtagande att hantera dina uppgifter sträcker sig endast så långt som lagen kräver och som vi avtalat med våra användare.

Barnpolicy

8.1 Vi har en särskild skyldighet att skydda barns personuppgifter. Oasis samlar inte aktivt in uppgifter från barn. I de fall våra användare är barn (yngre än 16 år eller gällande inom varje jurisdiktion) kommer vi att hantera uppgifter enligt följande: (1) erbjuda kanaler där man inte behöver uppge personuppgifter; (2) Begränsa vilka data som samlas in för att följa lagen; (3) Begränsa eller hindra att barn kommer åt vissa funktioner (ex. chattfunktion); (4) Barns personuppgifter samlas, analyseras och används endast efter att vårdnadshavares medgivande erhållits.
8.2 Vi kommer att skydda de uppgifter vi samlar in i enlighet med vår policy för sekretess och kakor. Om vi genomför större förändringar i denna policy kommer vårdnadshavare att meddelas genom e-post eller via meddelande som distribueras via våra tjänster, för att förnya medgivande om hantering av personuppgifter för barn.
8.3Om du är förälder eller förmyndare och upptäcker att vi samlar in data om ditt barn utan ditt medgivande, vill återta ditt medgivande eller se vilka uppgifter vi samlat in om ditt barn så ber vi dig kontakta oss på privacy@oasgames.com. Vi tar allvarligt på barns integritet och uppmanar vårdnadshavare att regelbundet se över sina barns onlineaktiviteter.

Kontakta oss

När du har registrerat ett konto hos oss kommer du få e-postmeddelanden från oss. Du kan antingen följa länken i dessa meddelanden eller kontakta oss på följande adress för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrev från oss: privacy@oasgames.com
Om du har några frågor eller funderingar kring vår policy för sekretess och kakor så ber vi dig kontakta oss på e-postadressen ovan.