OASIS GAMES LIMITED (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า" OASIS GAMES ")นโยบายนี้ได้จัดตั้งเพื่อปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"นโยบายความเป็นส่วนตัว")เพื่อแจ้งให้กับผู้ที่ใช้บริการเกมหรือแอปพลิเคชั่นใดใดจากทางบริษัท(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า" การบริการ")ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การบันทึก การใช้งานและการจัดการ รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ทางบริษัท

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับการบริการของบริษัทสำหรับการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นผู้ใช้บริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการคือการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและเพลิดเพลินกับบริการ

เมื่อผู้ใช้บริการได้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นใดใดจากทางOASIS GAMES จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะใช้บริการของบริษัทของเราในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ :(1)การเข้าถึง Facebookและการให้บริการรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว(2)การบริการจะมีการจัดเก็บข้อมูล รวมรวมและบันทึก การใช้ข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรม นอกจากนี้บริษัทยังจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการหรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง:(1)ชื่อ สกุล(2)ข้อมูลส่วนตัวจากทาง Facebook รวมไปถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อสกุลจริง รวมถึงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซด์ IDและรูปภาพโปรไฟล์(3)อีเมล(4)เบอร์โทรศัพท์(5)ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

นอกจากนี้บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านวิธีการต่อไปนี้:(1)การเข้าถึงข้อมูลจากข้อความ การสอบถามหรือการมีส่วนร่วมใดใด(2)ข้อมูลที่ส่งมาทางอีเมล(3)ทุกรูปแบบการซื้อสินค้าทางในรูปแบบต่างๆ

โปรดทราบ หากมีการซื้อสินค้าโดยผ่านทางบริษัทคู่ค้า หากผ่านทางบริษัทคู่ค้านั้นทางบริษัทจะไม่ได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดใดใดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

นอกจากนี้ OASIS GAMES ยังได้รวบรวมข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดข้อมูลการพบแพทย์ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ , การเมือง , ศาสนา , เพศ

OASIS GAMESยังคงต้องใช้ข้อมูลทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัด ดังนี้:(1)อายุและวันเดือนปีเกิด(2)เพศ(3)ข้อมูลของฮาร์ดแวร์ต่างๆ(4)เว็บไซด์ที่ใช้ประจำรวมถึงข่าวสารและเพจ(5)ข้อมูลที่ใช้ในเกม ที่ได้รับการจากการเล่นเกม เช่นคะแนนสูงสุดที่ทำในเกม ระยะเวลาในการเล่นเกม(ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ข้อมูลส่วนบุคคล”)OASIS GAMESจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนOASIS GAMES อาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่า เพื่อเพิ่มคุณภาพแล้เพิ่มมูลค่าของการบริการ

นอกจากข้อมูลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ผู้ใช้อาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองของผู้ใช้บริการในระหว่างการบริการ เช่นการเล่นเกมหรือ การแชตข้อความ การกระทำใด ๆที่ผู้ใช้ดำเนินการร่วมกับผู้เล่นอื่น ๆถือว่าเป็นการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเอง

นอกจากนี้บริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าวและผู้ใช้ยังสามารถเลือกการใช้บริการของบริษัทที่มีบริการ เพื่อความเพลิดเพลินไปกับการรับบริการรวมถึงการรับข้อมูลร่วมกันกับผู้ใช้บริการอื่นๆ ในเกมหรือในการแชตข้อความ หากมีการดำเนินการถือว่าเป็นกิจกรรมสาธารณะโดยถือว่าได้รับการยอมรับยินยอมแล้วจากผ๔ใช้บริการแล้ว ข้อมูลใดใดที่ผู้ใช้บริการได้ให้กับทางบริษัท รวมไปถึงการใช้งานต่างๆที่ผ่านทางบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้กับทางบริษัท

ในขณะที่ผู้ใช้บริการรับการบริการใดใดจากทางบริษัท ทางเราอาจจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ รวมไปถึงการเข้าถึงที่อยู่ของอินเตอร์เนตโปรโตคอล การใช้เบราเซอร์และภาษา คู่มือและการออกจากจากหน้าเว็บไซด์ ที่อยู่ URL รูปแบบแพลตฟอร์ม จำนวนการคลิก ชื่อโดเมน การเข้าสู่หน้าระบบ การเรียกดูเว็บไซด์ ลำดับการเข้าถึงเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงการร่วมกิจกรรมของบริษัททั้งวันที่และเวลา ทางบริษัทใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อรับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางบริษัทเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกปล่อยให้รั่วไหลออกไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดใด เช่น การให้เช่า เช่าซื้อ ยืม หรือจำหน่าย หรือวิธีใดใดก็ตาม

การใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

(1)เกี่ยวกับกฏระเบียบ กฏหมาย(รวมถึงแต่ไม่จำกัด หมายจับจากศาล คำสั่งศาล หมายศาล รวมถึงคำสั่งจากศาลทุกกรณี;(OASIS GAMESไม่มีสิทธิตั้งข้อสงสัยหรือสอบถามจากหมายศาลใดใดหรือOASIS GAMESเมื่อOASIS GAMES ได้รับคำสั่งจากคำสั่งจากฝ่ายปกครองเขตหรือพื้นที่ต่างๆ)

(2)ครอบคลุมคำสั่งของศาลหรือในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิให้ปลอดภัยจากความเสียหายของทรัพย์สินหรือชื่อเสียง

(3)เมื่อมีการร่วมมือกับสาขาหรือคู่ค้า จะถือว่าได้ใช้มาตราฐานเดียวกันกับบริษัททุกประการ พร้อมทั้งในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าทางบริษัทจะมีสิทธิ์ดำเนินการในข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การบริการที่มีมาตราฐานและเพื่อผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดี แต่บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดใดแบบอิสระ หากมีข้อมูลใดใดที่สำคัญหรือมีความอ่อนไหวและสำคัญ ทางบริษัทจะต้องปรึกษากับทางผู้ใช้บริการก่อน

(4)ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า13ปี จะต้องมีการใช้หมายเลยบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

(5)การใช้เงื่อนไขข้อตกลงและบริการ(รวมถึงการทำแบบสำรวจและสถาณการณ์อื่นๆ)ที่จำเป็น

(6)จะมีการโอนถ่ายเมื่อ;

(7)การรวมมือกันของบริษัท ถูกซื้อบริษัท การปรับโครงสร้าง ล้มละลาย หรือในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อกับทางบริษัท

Cookies

Cookieคุกกี้เป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่เป็นตัวอักษรและหมายเลขที่เว็บไซต์วางไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการหรือเมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้รับโอกาสในการยินยอมโดยใช้Cookie ที่ผู้ใช้บริการป้อนไว้บนไซต์ของเรา (ในการทำเช่นนั้น ผู้ใช้บริการได้ยอมรับหรือเลือกไม่เข้าร่วมการใช้งานของCookieเหล่านี้แล้ว) เนื้อหาของเกม ของOASIS GAMES ทางระบบจะมีคำนวนและส่งไฟล์Cookieให้กับใช้บริการ ไฟล์Cookieจะมีข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจต่างๆของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเลือกไม่เข้าร่วม เราจะเก็บเฉพาะคุกกี้ถาวร ‘การปฏิบัติตาม' ซึ่งบอกเราว่าผู้ใช้บริการต้องการเลือกไม่เข้าร่วมการใช้งานCookieอื่น ๆ ใด

ลิงค์

บริการต่าง ๆ อาจจะมีลิงค์สู่เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ทำงานอยู่และบริการที่เป็นของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ขายปลีกที่คุณทำการซื้อขายด้วย โปรดจำไว้ว่านโยบายนี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บผ่านการบริการต่าง ๆ และOASIS GAMESไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่บุคคลที่สามอาจจะเก็บ บันทึก และใช้ในเว็บไซต์และการบริการทั้งหมด OASIS GAMES ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ ซึ่งผู้รับบริการถือว่าได้ตกลงยินยอมละยอมรับในข้อตกลง และผู้ใช้บริการก่อนที่จะออกจากการบริการต้องแน่ใจว่าได้อ่านนโยบายส่วนนี้อย่างละเอียดแล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการลบข้อมูล

คุณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงของหน้าโปรไฟล์ Facebook ของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากมีการลบข้อมูลส่วนนี้ทั้งหมด บัญชีของผู้ใช้บริการอาจจะถูกระงับ หากผู้ใช้บริการต้องการให้บริษัทลบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อกับทางบริษัท ทางบริษัทจะทำตามความต้องการของผู้บริการ นอกจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทกฎหมายรือระเบียบใดใดที่ได้กล่าวข้างต้น

ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยที่มีเหตุผลทางเทคนิค ธุรกรรมและทางกายภาพทั้งหมดในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การเปิดเผยและการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตมากที่สุด แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่สมบูรณ์แบบและบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ในความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือสามารถรับประกันการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใด ๆ อย่างเต็มที่ และโปรดทราบ อีเมลและระบบการแชตข้อความ(messaging systems)นั้น ทางบริษัทไม่รับประกันความปลอดภัย แนะนำไม่ให้ผู้ใช้บริการส่งข้อความหรือข้อมูลใดใด

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

นโยบายความคุ้มครอง(เด็กและเยาวชน)OASIS GAMES บิดามารดา(ผู้ปกครอง)ของเด็กและเยาวชน(มีอายุต่ำกว่า13ปี)เมื่อมีการใช้บริการของทางบริษัท จะต้องมีการดูแลจากผู้ปกครองในการเข้าถึงเกมของทางบริษัท ในขณะที่รับบริการจากทางผู้ปกครองจะเป็นฝ่ายกำหนดว่าการรับบริการนี้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนหรือไม่

ทางบริษัทอาจจะไม่ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13ปี ผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนมีสิทธิในการยอมรับให้ OASIS GAMESมีการรวบรวมข้อมูลของเด็ฏหรือเยาวชน หรือสามารถปฎิเสธ OASIS GAMES ในการเข้าถึงข้อมูล หากทางบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ยอมรับการเข้าถึงข้อมูลของบุตรหลาน เด็กหรือเยาวชนนั้น หรือไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้กับทาง OASIS GAMES จะต้องมีการส่งอีเมลมายังทางบริษัท เมื่อทางบริษัทรับอีเมลการปฎิเสธการเข้าถึงข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีแล้ว ทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของเด็กหรือเยาวชน บริษัทของเรายอมรับความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กและผู้ปกครองควรเองหมั่นตรวจสอบการเข้าใช้กิจกรรมออนไลน์ของเด็กหรือเยาวชนของท่าน

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราที่ E-mail: support_th@oasgames.com.