OASIS GAMES Sp.z.o.o (poniżej jako “OASIS GAMES” bądź “Firma”) podejmuje się ochrony prawa prywatności użytkowników online (poniżej jako „Użytkownik” lub „Ty”). Owa deklaracja ochrony praw prywatności użytkowników online (poniżej jako „Deklaracja Prywatności”) omawia sposoby gromadzenia, przechowywania i użycia danych osobowych oraz zasady ich zarządzania w trakcie korzystania z dowolnej aplikacji OASIS GAMES (pozniżej jako „Usługa”). Deklaracja Prywatności tyczy się tylko Użytkowników korzystających z Usługi OASIS GAMES.
Korzystając z Usługi, zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez Firmę w ramach Deklaracji Prywatności. OASIS GAMES może dowolnie zmieniać warunki umowy bez uprzedniego powiadomienia i odświeżyć Deklarację na stronie internetowej. Zalecamy zapoznawanie się z Deklaracją Prywatności co pewien okres czasu.

Zgromadzone dane i ich użycie

Głównym celem gromadzenia danych jest poprawa Usługi i ułatwienie nawigacji Użytkownikom.
Gdy zainstalujesz dowolną aplikację OASIS GAMES, zgadzasz się automatycznie na gromadzenie i użycie poniższych danych przez Firmę: (1) danych osobowych zgodnie z polityką i zarządzeniami witryny www.facebook.com; (2) danych lub rekordów zapisanych w trakcie korzystania z Usługi.
W przypadku poszczególnych rozgrywek, powyższe zasady gromadzenia danych osobowych mogą ulec zmianie:
„Autentyfikacja tożsamości” służy rozróżnieniu tożsamości Użytkownika. Informacje potrzebne do autentyfikacji mogą zawierać: (1) Imię i nazwisko, (2) dane z Facebook, np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, ID czy zdjęcie, (3) adres email, (4) numer telefonu i/lub (5) karty płatniczej bądź kredytowej w przypadku transakcji. Ponadto, Firma może pobrać Twoje dane w następujących przypadkach: (1) korzystasz z czatu, (2) wysłałaś/-eś maila na jeden z adresów firmowych, (3) zakupiłaś/-eś wirtualny przedmiot. Uwaga: jako, że wszelkie transakcje przedmiotów wirtualnych odbywają się przez stronę trzecią, Firma nie może otrzymać dokładnych informacji płatniczych czy wykazu płatniczego Użytkownika.

Oasis Games może również poprosić użytkowników o udostępnienie niepersonalnych informacji, które mogą zawierać, ale nie ograniczają się do: (1) wieku i daty urodzenia użytkownika, (2) płci użytkownika, (3) informacji o sprzęcie posiadanym przez użytkownika, (4) ulubionych witrynach i portalach użytkownika, oraz (5) informacji o grze takich jak najwyższy wynik punktowy użytkownika bądź długość jednej sesji gry (wspólnie nazywane „informacjami niepersonalnymi”. Jeśli informacje niepersonalne zbierane są na potrzeby określonego wydarzenia, które wymaga również użycia informacji personalnych użytkowników, Oasis Games może połączyć informacje niepersonalne i personalne w celu zapewnienia lepszego wrażenia użytkownikowi, podniesienia jakości i wartości Usługi oraz analizy użytkowania świadczonej Usługi.
Ponadto, użytkownicy mają prawo dzielić się dodatkowymi informacjami w trakcie korzystania z Usługi, np. uczestnicząc w grze bądź korzystając z systemu wiadomości. Każda interakcja graczy jest akcją publiczną, a użytkownik sam decyduje o zawartości wiadomości. Każda wprowadzona informacja oraz dane, które użytkownik udostępnił Oasis Games w trakcie korzystania z jakiejkolwiek usługi, zostaną zachowane w oryginalnej postaci.
Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usługi, Oasis Games ma prawo gromadzić informacje, które zawierają, lecz nie ograniczają się do adresów protokołu internetowego, typu przeglądarki, języka przeglądarki, odnośnych/wyjściowych stron i adresów URL, rodzajów platform, ilości kliknięć, nazw domen, stron startowych, stron przeglądanych i ich kolejności, czasu poświęconego poszczególnym witrynom oraz daty i godziny ich przeglądania. Oasis Games wykorzystuje te informacje, aby dostosować Usługę do potrzeb użytkowników, ulepszyć serwis klienta oraz generalnie podnieść jakość świadczonych Usług.

We wszystkich przypadkach dostępu i gromadzenia danych, informacje użytkownika nie zostaną udostępnione, wypożyczone, sprzedane czy udzielone podmiotom trzecim z wyjątkiem dostarczenia usług na życzenie klienta za jego przyzwoleniem lub w następujących okolicznościach:

Inne typy udostępniania informacji prywatnych:

Użytkownik rozumie i zgadza się z faktem, że Oasis Games może zostać zmuszona do ujawnienia pewnych informacji na podstawie prawa lub w nadziei, że ujawnienie danych wydaje się oczywistą koniecznością dla uniknięcia konsekwencji prawnych, dla zgodności z procesem prawnym – zawiera, ale nie ogranicza się do nakazów sądowych, wezwań sądowych, statutów, decyzji sądów lub ochrony własnych praw i własności, lub też publicznych. Proszę wziąć pod uwagę, że Oasis Games nie może kwestionować ważności nakazów, wezwań czy innych żądań organów państwowych.

W ochronie Użytkowników, ich bezpieczeństwa oraz przedmiotów

Oasis Games udostępnia informacje zaufanym partnerom, którzy współpracują z Oasis Games na podstawie poufnych umów. Firmy partnerskie mogą użyć poszczególnych informacji, aby pomóc Oasis Games w kontakcie z użytkownikami w sprawie ofert Oasis Games lub partnerów marketingowych. Jednakże, firmy partnerskie nie posiadają niezależnych praw dystrybucji otrzymanych informacji.

Oasis Games ma „rodzicielskie” prawo do dystrybucji informacji użytkownika w przypadku osób poniżej 13 roku życia. Rodzice mają prawo do ograniczenia dystrybucji informacji dziecka przez Oasis Games dla firm i podmiotów, które mogą wykorzystać powyższe informacje dla własnych celów.

Oasis Games wierzy, że konieczne jest udostępnianie pewnych informacji w celu śledzenia, zapobiegania lub podejmowania kroków przeciwko nielegalnym praktykom, oszustwom, sytuacjom zagrażającym fizycznemu zdrowiu jakiejkolwiek osoby, łamaniu regulaminu użytkowania Oasis Games lub każdej czynności niezgodnej z prawem.

Transferu danych między serwerami

W przypadku fuzji, przejęcia, restrukturyzacji, bankructwa lub innego wydarzenia, informacje klientów mogą zostać przekazane następcy bądź wspólnikowi, jeśli operacja ta jest zgodna z obowiązującym prawem.

Ciasteczka

Ciasteczko to mały plik danych, który Oasis Games przesyła na twardy dysk komputera użytkownika, głównie w celu szybkiej identyfikacji jednostki użytkownika, ale również zapamiętania wizyty uzytkownika, jego preferencji, nazwy użytkownika czy hasła. Usługa przesyła Ciasteczko, gdy użytkownik korzysta lub przegląda grę Oasis Games. Informacje zawarte w Ciasteczku mogą zostać połączone z prywatnymi informacjami uzytkownika w celu zwiększania poziomu jakości naszych usług, przystosowania poleceń do użytkownika i ułatwienia korzystania z Usługi. Użytkownicy mogą dezaktywować Ciasteczko w każdej chwili. Dezaktywacja może jednak prowadzić do utrudnienia dostępu do pewnych funkcji Usługi.

Zmiana bądź usunięcie informacji użytkownika

Użytkownicy mają prawo przeglądać, aktualizować, zmieniać lub usuwać jakiekolwiek prywatne informacje z profilu użytkownika. Jeśli użytkownik usunie wszystkie informacje, konto może zostać poddane deaktywacji. Jeśli użytkownik domaga się usunięcia informacji z systemu Oasis Games, proszę o kontakt z Oasis Games, a firma dołoży wszelkich starań, aby wypełnić życzenie użytkownika, jeśli nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo

Oasis Games zapewnia dostateczne bezpieczeństwo przechowywanych danych. Dzięki dobrej organizacji i pracownikom technicznym, informacje są zabezpieczone przed utratą, bezprawnym dostępem, zmianą lub dystrybucją. Jednakże, Oasis Games nie może zagwarantować, że podmioty trzecie nigdy nie będą w stanie przeskoczyć środków bezpieczeństwa czy bezprawnej dystrybucji. Proszę również pamiętać, że systemy komunikacyjne i email nie są zbyt bezpieczne, więc odradza się użytkownikom przesyłania prywatnych informacji tymi kanałami.

Polityka dotycząca dzieci

Usługi nie są stworzone dla dzieci poniżej 13go roku życia i Oasis Games nie gromadzi celowo informacji o takich osobach. Jeśli użytkownik nie przekroczył 13go roku życia, to może korzystać z gier Oasis Games tylko pod opieką rodzica bądź opiekuna. Jeśli rodzic uważa, że dziecko dostarczyło dane osobowe Oasis Games, proszę o kontakt email podany poniżej. Jeśli Oasis Games będzie wiedzieć o posiadanych danych dzieci poniżej 13go roku życia, to usunie je natychmiast ze swoich plików. Oasis Games rozumie i wspiera ochronę prywatności dzieci i zachęca rodziców do monitorowania ich działań w internecie.

Kontakt

W razie wystąpienia pytań odnośnie polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres: support_pl@oasgames.com